Proffiliau Staff - Ymgyrchoedd Marchnata

Mae’r Tîm Ymgyrchoedd Marchnata yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli’r ymgyrchoedd sy’n rhedeg trwy gydol y cylch denu myfyrwyr blynyddol, yng nghyd-destun strategaeth marchnata a denu myfyrwyr y Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys: hysbysebu – ennyn diddordeb cychwynol mewn astudio israddedig ac ôlraddedig (yn cynnwys yr ymgyrch Clirio), talu am hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol, a rheoli cysylltiadau hysbysebu trydydd parti, ee UCAS, The Student Room, Whatuni. marchnata uniongyrchol – targedu darpar fyfyrwyr (israddedig ac ôlraddedig) trwy amrywiaeth o wahanol gyfryngau (e-bost, post, digidol) ymgyrchoedd trosi, israddedig ac ôlraddedig – trwy amrywiol gyfryngau (e-bost, post, digidol) marchnata rhyngweithiol – rhoi cyfleoedd i ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr i sgwrsio â myfyrwyr cyfredol a staff mewn digwyddiadau fel diwrnodau agored ar-lein, telethonau, sgwrsio byw. ymholiadau@aber.ac.uk

Llun Enw Rôl Ebost Ffôn
 Ioan Evans Ioan Evans Head of Marketing, Design and Brand Management ioe1@aber.ac.uk
 Lucy Stevenson Lucy Stevenson Rheolwr Ymgyrchoedd Marchnata lus58@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621686
 Bethan James Bethan James Marketing Campaigns Officer bej44@aber.ac.uk
Miss Anna Jones Miss Anna Jones Marketing Campaigns Officer anj76@aber.ac.uk