Clirio 2024

Ffoniwch ni ar 0800 121 40 80

Mae Clirio yn agor ar Ddydd Gwener, 5 Gorffennaf 2024.

Os ydych chi’n chwilio am le trwy’r broses Glirio, neu’n ailystyried eich opsiynau ar gyfer mis Medi, dyma eich lle. O’r 5ed o Orffennaf, byddwch yn gallu Gwneud Cais Ar-lein os oes gennych eich canlyniadau yn barod, neu gallwch Gofrestru eich Diddordeb yn y broses Glirio os ydych yn aros am eich canlyniadau.

Wedi derbyn eich canlyniadau? Ymgeisiwch Ar-lein

Disgwyl eich canlyniadau? Cofrestrwch eich Diddordeb

Y broses Glirio yn Aberystwyth

Eich Canllaw Clirio

Mae ein Canllaw Clirio yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch am y broses Glirio; o sut i wneud cais ag osgoi straen, i wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael i chi. Mae gennym dîm ymroddedig o staff i’ch arwain drwy’r broses Glirio.

Dysgwch fwy

Pam astudio yn Aberystwyth?

Yn ogystal â bod yn un o’r lleoliadau astudio mwyaf arbennig yn y DU, Aberystwyth yw eich lle ar gyfer rhagoriaeth mewn addysgu ac ymchwil a phrofiadau myfyrwyr unigryw. Mae Aberystwyth ar y brig yn y DU am Ddarlithwyr ac Ansawdd y Dysgu (Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni? 2023) ac ar y brig yng Nghymru am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023). Mae ein hymchwil yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol, sy’n golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan arbenigwyr yn eu meysydd, mewn adrannau blaenllaw o ran ymchwil byd-eang.

Astudiwch gyda ni