Eich Canllaw Clirio

Biologists working on specialist equipment within the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences.

Mae'r Clirio yn agor ar Ddydd Gwener y 5ed o Orffennaf 2024. Ein nod yma yw rhoi gwybodaeth i chi am beth yn union mae Clirio yn ei olygu, sut mae'n gweithio a sut y gallwch ddefnyddio'r broses i wneud yn siŵr eich bod yn cael lle ar gwrs yr hoffech ei astudio mewn prifysgol rydych yn edrych ymlaen astudio ynddi fis Medi.