Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
FT21820
Teitl y Modiwl
CYNHYRCHU TELEDU
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ail gymryd y fodiwl pan fydd en cael ei gynnig eto 
Asesiad Semester Cyfraniad yn y gweithdai a phresenoldeb  10%
Asesiad Semester Portffolio cynhyrchiad  15%
Asesiad Semester Hunan asesiad  10%
Asesiad Semester Cyflwyniad or "pitch"  15%
Asesiad Semester Cynhyrchaid grwp  50%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

  • Deall rhai o`r cysyniadau a`r prosesau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu drama deledu a ffilm.
  • `Cyfieithu` a throsglwyddo syniad ar bapur i fod yn gynhyrchiad teledu.
  • Cynllunio a chreu cynhyrchiad drama deledu.
  • Defnyddio offer cynhyrchu yn ofalus ac yn greadigol.

Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys ffyrdd o greu cynnyrch clyweledol, cynhyrchu triniaeth ac ysgrifennu sgript, trefniant cynhyrchu, dylunio set, cyfarwyddo camera sengl. gweithio gydag actorion, camerau, a lleoliad, recordio sain ar leoliad, golygu digidol, gosod trac a throsleisio.

Fydd rhaid I fyfyrwyr I ddatblygu eu sgiliau o'r modiwl FT10320 a ddysgu sgiliau newydd mewn gweithdai a thrwy gwnued aseiniadau ymarferol. Fydd rhaid iddynt weithio mewn grwpiau I greu cynhyrchiad teledu o 8 -12 munud.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw:
Datblygu dealltwriaeth o`r cysyniadau creadigol a thechnegol a`r prosesau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu ffuglen ar y teledu.
Datblygu sgiliau sydd eu hangen er mwyn trawsnewid syniadau ar gyfer teledu ffuglem i gynnyrch clyweled.
Trafod creu arddull, fformat a naratif mewn cynhyrchu ffilm a theledu.
Ystyried methodoleg gonfensiynol ac anghonfensiynol cynhyrchu ffilm a theledu.

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Millerson, Gerald (1985) The Technique of Television Production 11 London: Focal Press Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5