Gwybodaeth Modiwlau

Module Identifier
TC23420
Module Title
LLEOLIAD YMCHWIL CYNHYRCHU CYFRYNGAU
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Portffolio Creadigol (gwerth 2000 o eiriau)  40%
Semester Assessment Cwblhau lleoliad gwaith a gwerthusiad (gwerth 3000 o eiriau)  60%
Supplementary Assessment Portffolio Creadigol (gwerth 2000 o eiriau)  40%
Supplementary Assessment Cwblhau lleoliad gwaith a gwerthusiad (gwerth 3000 o eiriau)  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Brief description

Gweler FM20320 Media Production Research Placement

CANIATEIR I FYFYRWYR GOFRESTRU AM Y MODIWL HWN AR OL IDDYNT SICRHAU BOD Y TREFNIADAU LLEOLIAD GWAITH YN EU LLE. CYFRIFOLDEB Y MYFYRIWR YW SICRHAU BOD Y TREFNIADAU HYNNY YN EU LLE

Notes

This module is at CQFW Level 5