Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD10120
Teitl y Modiwl
Polisiau a Materion Mewn Addysg
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 awr
Seminarau / Tiwtorialau 10 awr
Sesiwn Ymarferol A COMPULSORY MODULE DEVELOPMENT WORKSHOP One session of 7 hours to be held over reading week (in same session as ED10120)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Llyfryddiaeth  1 ymarfer llyfryddiaethol, 400 o eiriau  10%
Asesiad Semester Aseiniad  1 traethawd, 1600 o eiriau  40%
Arholiad Semester 2 Awr   arholiad ysgrifenedig dwy awr, dau gwestiwn  50%
Asesiad Ailsefyll 1 ymarfer llyfryddiaethol, 400 o eiriau  1 ymarfer llyfryddiaethol, 400 o eiriau Os methir y modiwl, bydd yn rhaid ailsefyll pob elfen sydd a marc syn gyfatebol a marc syn methu, ond gydar dewis o ailsefyll pob elfen. Defnyddir theitlau newydd ar gyfer y llyfryddiaeth.   10%
Asesiad Ailsefyll 1 traethawd, 1600 o eiriau  1 traethawd, 1600 o eiriau Os methir y modiwl, bydd yn rhaid ailsefyll pob elfen sydd a marc syn gyfatebol a marc syn methu, ond gydar dewis o ailsefyll pob elfen. Defnyddir theitlau newydd ar gyfer y traethawd.   40%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad ysgrifenedig dwy awr, dau gwestiwn Os methir y modiwl, bydd yn rhaid ailsefyll pob elfen sydd a marc syn gyfatebol a marc syn methu, ond gydar dewis o ailsefyll pob elfed. Defnyddir papur arholiad newydd.   50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos eu bod yn gwybod am ac yn deall datblygiadau hanesyddol system addysg yng Nghymru a Lloegr

Dangos eu bod yn gallu gwerthuso'n feirniadol polisiau addysg a materion cyfoes addysg.

Dangos eu bod yn gallu creu dadl gydlynol wrth drafod materion cyfoes yn y byd addysg.

Dangos eu bod yn gallu trafod eu profiadau addysg eu hunain yng nghyd-destun newidiadau a datblygiadau yn y system addysg.

Dangos eu bod yn gallu defnyddion ffynonellau perthnasol.

Disgrifiad cryno

This module provides an introduction to education policies and issues in England and Wales. It sets current education policy in the historic context of educational developments and change, whilst introducing some major contemporary education issues.

Cynnwys

Seilir y darlithiau ar y testunau canlynol:
1. Cyflwyniad - elfennau system addysg
2. Datblygiad ysgolion mewn cymdeithas
3. Deddfau Addysg 1944 a 1988
4. Rheolaeth, Dewis ac Atebolrwydd
5. Polisiau Addysg Llafur Newydd yng Nghymru a Lloegr
6. Materion 1: Safonau Addysg
7. Materion 2: Cymru: Cenedlaetholdeb, Diwylliant ac Addysg mewn Ysgolion
8. Materion 3: Tri Thestun Dadleuol y Dydd (Bwyta'n Iach yn yr Ysgol, Dysgu Bechgyn a Merched ar Wahan, ac Anghenion Addysg Arbennig)
9. Materion 4: Cwricwlwm16-19
10. Materion 5: Gender ac Addysg

Seilir y seminarau ar y canlynol:
1. Hunangofiant am Eich Addysg
2. Deddf Addysg 1944
3. Ysgolion Gramadeg ac Ysgolion Cyfun
4. Deddf ddysg 1988
5. Y Cwricwlwm cenedlaethol
6. Materion Addysg y Dydd
7. Anghenion Addysg Arbennig
8. Bwyta'n Iach yn yr Ysgolion
9. Tangyflawni Bechgyn yn yr Ysgolion
10. Safbwyntiau ar Addysg Uwch

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4