Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GW33820
Teitl y Modiwl
Gwleidyddiaeth Ewropeaidd
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 Hours. (18 x 1 awr) (yn Saesneg)
Seminarau / Tiwtorialau 6 Hours. (6 x 1 awr) (yn Gymraeg)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Perfformiad Seminar  10%
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  40%
Arholiad Semester 2 Awr   (1x arholiad 2 awr)  50%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   (1 x arholiad 2 awr)  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2,500 o eiriau  40%
Asesiad Ailsefyll 1 x 1,000 aseiniad gair  10%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y modiwl bydd gan fyfyrwyr ymwybyddiaeth fanwl a beirniadol o wleidyddiaeth a pholis'ru cyfoes o fewn Ewrop. Dylai myfyrwyr fedru adnabod y prif ddadleuon a materion ynghylch defnyddio grym ac awdurdod o fewn lefelau cyfansoddol llywodraeth Ewrop a rhwng y lefelau hynny. Dylai fod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth feirniadol o bwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd i wladwriaethau Ewrop.

10 credydau ECTS

Nod

Mae'r modiwl hwn yn cynnig golwg cynhwysfawr ar ddatblygiad gwleidyddiaeth Ewropeaidd gyfoes. Mae'r trafod twf yr Undeb Ewropeaidd ac yn ystyried fframwaith polis'ru a sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd sy'r parhau i ddatblygu. Mae'r modiwl hefyd yn astudio goblygiadau'r Undeb i wladwriaethau Ewrop ? y rhai sy'r aelodau o'r Undeb a'r rhai nad ydynt. Yn ogystal ceir golwg cymharol ar strwythurau'r sefydliadau a pholis'ru mewnol ac allanol prif wledydd Ewrop.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
D Dinan Ever Closer Union Chwilio Primo J E Lane and S Ersson Politics and Society in Western Europe Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6