Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
LL30220
Teitl y Modiwl
Llydaweg (Cwrs Iaith Uwch)
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 awr. yn gynwysedig gyda Seminarau/ Dosbathiadau Tiwtorial a Nifer, a Hyd, y Dosbarthiadau Ymarfer
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Semester ymarferion  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyriwr fedru deall a defnyddio priod-ddulliau'r Llydaweg a dylai fod yn gyfarwydd a^ phrif nodweddion y prif dafodieithoedd.

2. Dylai ddeall amryw ddiarhebion a medru ysgrifennu ysgrifau, storiau a thraethodau elfennol yn y Llydaweg.

3. Dylai fedru ei fynegi ei hun ar lafar mewn Llydaweg safonol, ac eithaf rhywiog.

4. Dylai fedru gyfieithu o'r Gymraeg i'r Llydaweg.

Disgrifiad cryno

Parhad o CY22220: (i) ymarferion iaith amrywiol; (ii) astudiaeth o destunau o ddiddordeb ieithyddol yn bennaf - straeon gwerin, darnau mewn tafodiaieth, a golwg fanwl ar nodweddion yr iaith ddiweddar.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6