Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC22400
Teitl y Modiwl
Traethawd Estynedig 2
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethodau: Un traethawd estynedig neu ddau draethawd (cyfanswn 7,000-10,000 o eiriau)  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Byddwch wedi ymchwilio pwnc o'ch dewis eich hunan, dan gyfarwyddyd aelod o'r staff.

Byddwch wedi ysgrifennu traethawd (neu ddau draethawd), rhwng 7000-10000 o eiriau gan gynnwys nodiadau, sy'n dangos effeithlonrwydd eich ymchwil a'ch gafael ar y pwnc.

Disgrifiad cryno

Manylion pellach i'w cael gan Gyd-gyslltydd y Modiwl.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5