Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
TC10720
Teitl y Modiwl
Creu Ffilm Fer 2
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Prosiect Ymarferol  50%
Asesiad Semester Portffolio  50%
Asesiad Ailsefyll Prosiect Ymarferol Unigol  50%
Asesiad Ailsefyll Ffolio  50%

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyrwyr i gydweithio'n greadigol 4 prosiect aml-gyfryngol.

Disgwylir i'r myfyrwyr weithio mewn grŵp, ac i ystyried y math o gyfleon, manteision a chyfrifoldebau sy'n codi o ganlyniad i gydweithio fel tîm. Amcangyfrifir y bydd y cynhyrchiad terfynol a gyflwynir ganddynt yn arddangos eu gallu i asio gwahanol agweddau ar y cyfryngau.
Asesir y prosiect yn uniongyrchol trwy farcio (i) cyrhaeddiad y grŵp yn y prosiect terfynol, a (ii) thrwy gyflwyniad o bortffolio unigol o ddeunyddiau a syniadau paratoadol, gwaith ymchwil a archwiliad o ddeunydd cyd-destunol priodol.

Nod

Bwriad y modiwl hwn fydd rhoi cyfle i'r myfyrwyr arddel a chymhwyso'r sgiliau a'r profiadau ymarferol a theoretig a gyflwynwyd iddynt ac a ddatblygwyd ganddynt yn ystod y modiwlau Semester 1. Fe fydd yn gofyn i'r myfyrwyr ddysgu cydweithio'n greadigol ar brosiect aml-gyfryngol a fydd yn dyst i'w gallu i symbylu, strwythuro a saernïo gweledigaeth gelfyddydol dan gyfarwyddyd aelod o staff.

Fe fydd y modiwl hwn hefyd yn gyfle i'r myfyrwyr i geisio dygymod â'r math o waith cynhyrchu a fedrir ei greu trwy gyfuniad o gyfryngau.

Cynnwys

Seilir cynnwys y modiwl ar gyfle neilltuol i weithio fel grŵp ar nifer o ffilmiau byr. Mae’r modiwl yn cynnig cyfle i ysgrifennu, ymchwilio,saethu a golygu ffilmiau gan drafod a dadansoddi mewn modd aml cyfryngol trwy 'blog' grŵp. At hynny fydd y sesiynau ymarferol a'r gwaith tuag at adfyfyriad ysgrifenedig yn cynnwys cyfeiriadau a thrafodaethau ar waith ymarferwyr allweddol.

6 x 2 awr Gweithdy/Darlith
4 x 4 awr Gweithdy Ffilmio
3 x 2 awr Adborth (ar y cyd gyda FM10340)
4 awr x Sgrinio

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4