Cynlluniau Astudio

MSC  Rheoli gydag Entrepreneuriaeth [N195]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2002/2003

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (90 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Blwyddyn 1  Dewis agored

Choose 30 credits

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Choose either Managerial Reports or a Dissertation

Semester 3
MRM9160

Traethawd