Cynlluniau Astudio

BA  Welsh (for Beginners) [Q522]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 1999/2000

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
WE11220

Beginning Modern Welsh 1

Semester 2
WE11320

Beginning Welsh ii

WE11420

Introduction to Welsh Literature

Blwyddyn 2  Craidd TT/Opsiynau

This is, in effect, a second 'Year 1'. Every student must study the following modules:

Semester 1
CY10900

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11500

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

CY13020

Cymraeg Llafar

Semester 2
CY10920

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11520

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CY20520

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 3  Opsiynau

Choose 80 credits of Level 2 modules from the Department

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 100 credits of Level 3 modules from the Department

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal