Cynlluniau Astudio

BA Astudiaethau Ffilm a Theledu [W621]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 1999/2000

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Prif Ysgoloriaeth CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (80 Credyd)

Compulsory module(s).

Blwyddyn 1 Opsiynau

Gall myfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Sengl) ddewis o blith modiwlau Lefel 1 Athrofa'r Celfyddydau a'r Dyniaethau gan gynnwys y modiwlau canlynol:

Semester 1
AD10120

Polisiau a Materion Mewn Addysg

CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
AD19220

Datblygiad Plant

CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (80 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC21300

Sgiliau Sgriptio

TC22420

Ffilmiau Dogfen

TC26520

Dogfen Greadigol

Semester 2
TC21320

Sgiliau Sgriptio

TC21820

Ffilm a Chyfryngau Cymru

Blwyddyn 2 Opsiynau

Gall myfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Sengl) ddewis gweddill eu credydau o blith modiwlau Athrofa'r Celfyddydau a'r Dyniaethau gan gynnwys y modiwlau canlynol:

Semester 1
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

FM21020

Hollywood Cinema (1967-now)

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY26120

Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru

FM25420

Creative Studio

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Sengl) gymryd rhwng 80-120 credyd o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
TC32520

Ffilmiau Dogfen

TC33300

Ymarfer Creadigol Annibynnol (Cyfryngau

TC36100

Prosiect Ymchwil Creadigol

Semester 2
TC31920

Ffilm a Chyfryngau Cymru

TC33340

Ymarfer Creadigol Annibynnol (Cyfryngau

TC36140

Prosiect Ymchwil Creadigol

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal