Dysgu’r Gymraeg

Mae’r Gangen yn croesawu staff a myfyrwyr sy’n dysgu’r Gymraeg yn aelodau ac yn awyddus i hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael i ddod yn rhan o’r gymuned Gymraeg. Mae Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg, y Ganolfan Cymraeg i Oedolion ac UMCA yn cynnig cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol i ddysgu a gloywi’r Gymraeg. Mae’r cyfleoedd sydd ar gael wedi eu crynhoi ar wefan Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg.