Cyflwyno Asesiadau yn Gymraeg

Mae gan fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yr hawl i gyflwyno gwaith a asesir, gan gynnwys traethodau, a sefyll arholiadau yn Gymraeg ar fodiwlau a ddysgir drwy gyfrwng y Saesneg hefyd. Mewn achosion pan na fydd y darlithydd sy’n cyflwyno’r modiwl yn medru’r Gymraeg bydd rhai adrannau yn trefnu bod aelod o staff cyfrwng Cymraeg yn marcio’r gwaith. Mewn achosion eraill bydd adrannau yn trefnu bod y gwaith yn cael ei gyfieithu i’r Saesneg. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn ar wefan Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg.