Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae llu o gyfleoedd i astudio drwy’r Gymraeg ar lefel ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Ceir modiwlau cyfrwng Cymraeg ar gynlluniau ymarfer proffesiynol, megis hyfforddiant cychwynnol i athrawon ac ymarfer cyfreithiol, a chynlluniau meistr a addysgir o’r Wyddeleg i’r gwyddorau amgylcheddol.  Mae nifer gynyddol o fyfyrwyr PhD  a MPhil yn ymgymryd â’u hymchwil drwy’r Gymraeg ac mae modiwlau hyfforddiant ymchwil a goruchwyliaeth ar gael drwy’r Gymraeg yn y celfyddydau, dyniaethau, gwyddorau a’r gwyddorau cymdeithasol. Cynigir ysgoloriaethau meistr ac ysgoloriaethau ymchwil gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Darllenwch fwy am ein myfyrwyr ymchwil cyfrwng Cymraeg isod:

Myfyrwyr Ymchwil

Einion Dafydd
Yn enedigol o’r dref, astudiodd Einion Wleidyddiaeth Ryngwladol gydag Almaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth gan dreulio blwyddyn yn astudio drwy gyfrwng yr Almaeneg yn Darmstadt, yr Almaen, fel rhan o’i radd.  Erbyn hyn, mae wedi cwblhau MScEcon mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd ac yn gweithio ar ei ddoethuriaeth er 2010 ar sut mae Aelodau o’r Senedd Ewropeaidd yn ymgymryd â’r prosesau o gynrychiolaeth wleidyddol.  Mae hefyd yn cyfrannu at yr addysgu cyfrwng Cymraeg yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Branwen Davies
Dramodydd o Landegfan, Ynys Môn, yw Branwen.  Mae ganddi BA Astudiaethau Theatr (Actio) o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a MA Ysgrifennu Creadigol: Ysgrifennu ar gyfer y Theatr o Brifysgol Bangor. Teitl ei phrosiect doethurol a ddechreuodd yn 2011 yw ‘Beth ydy ‘Ysgrifennu Newydd?’.  Mae dwy ran i’r prosiect: darn o ymchwil gwreiddiol ar Ysgrifennu Newydd yng Nghymru a thair drama lwyfan newydd sbon.  Mae hi’n addysgu ym maes sgriptio yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Ffion Llewelyn
Astudiodd Ffion y Gyfraith yn ei thref enedigol, Aberystwyth.  Gyda nawdd y Coleg, cwblhaodd LLM mewn Hyfforddiant Ymchwil (Cyfraith) yn Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth, hefyd.  Ers 2010 mae hi’n gweithio ar ei phrosiect doethurol sy’n edrych ar y berthynas rhwng y gyfraith a moesoldeb yng nghyd-destun cyfraith trosedd a chymdeithas fodern ac mae hefyd yn cyfrannu at yr addysgu cyfrwng Cymraeg ym maes y Gyfraith.

Angharad Rees
Daw Angharad o Aberystwyth ac astudiodd ei gradd gyntaf yn y Gyfraith yn y Brifysgol yma.  Bydd yn dilyn LLM mewn Hyfforddiant Ymchwil (Cyfraith) yn Adran y Gyfraith a Throseddeg yn 2012/13 cyn dechrau ar ei phrosiect doethurol, ‘Y gyfraith ar reoleiddio cyd-fyw yng Nghymru a Lloegr - ystyriaeth o fodelau amgen’, yn 2013/14.

Matthew Rees
Mae Matthew yn dod o Gaerdydd yn wreiddiol. Mae ganddo BA mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Warwick a MScEcon mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru o Brifysgol Caerdydd. Dechreuodd ar ei brosiect doethurol sy’n dwyn y teitl ‘Dylanwad ffydd ar wleidyddiaeth y gwledydd datganoledig yn y Deyrnas Unedig’ yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2012.

Manod Williams
Daw Manod o Bow Street ger Aberystwyth. Dechreuodd astudio tuag at MSc mewn Gwyddor Da Byw yn y Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth, yn 2012 wedi cwblhau BSc mewn Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid yn yr adran.  Bydd ei ddoethuriaeth ar wartheg godro yn dechrau yn 2013/14.