Adran Tiroedd

Wedi'i lleoli yng nghanol arfordir Canolbarth Cymru, mae Prifysgol Aberystwyth wedi'i lleoli mewn tref lan môr delfrydol y cyfeirir ati'n aml fel prifddinas ddiwylliannol Cymru.


Nod y Tiroedd yw darparu addysg ac ymchwil ysbrydoledig mewn amgylchedd cefnogol, creadigol ac eithriadol yng nghanol Cymru.

Campuses

  • Town

Woodlands

  • Penrhyncoch /Gogerddan

Sports Facilities