Amserlen Prosesu Data

Mae’r tabl hwn yn rhestru prosesau a gynhelir gan BIS yn ystod y flwyddyn academaidd.

Mae Dyddiadau’r Tymor ar gael ar y dudalen Dyddiadau’r Tymor

Dyddiad Diwrnod Math o Swydd Disgrifiad Swydd
28-Hyd-19 LLUN GWE
E-bostio myfyrwyr i’w hatgoffa am arholiadau ailsefyll mewnol terfynol
29-Hyd-19 MAWRTH IsR Diweddariad i IsR na wnaeth fynychu am gynnydd 8
31-Hyd-19 IAU HESA Dyddiad cyflwyno olaf HESA myfyrwyr
31-Hyd-19 IAU UWCH Rhedeg sgriptiau i boblogi tabl st_Nov_stats
01-Tach-19 GWENER MYFYRWYR Diweddaru fflag ffioedd ailsefyll ar gyfer Ailsefyll Mewnol
01-Tach-19 GWENER IsR Rhedeg sgriptiau i boblogi tablau HESES a gwneud detholiadau
05-Tach-19 MAWRTH IsR Gosod marciwr blwyddyn olaf i fyfyrwyr IsR
08-Tach-19 GWENER HESA Cymeradwyo dyddiad cau ar gyfer cyfanswm dychweliad Alltraeth HESA
11-Tach-19 LLUN CYLL Rhedeg taliadau Ysgoloriaeth - taliad 2
12-Tach-19 MAWRTH PAWB ACF – prosesu a chyflwyno detholiad o’r data i IPSOS
13-Tach-19 MERCHER IsR Rhedeg ffeiliau arholiadau ar gyfer modiwlau tramor a rhyng-gwrs y flwyddyn flaenorol
21-Tach-19 IAU IsR Stopio Prosesu Arholiadau Ailsefyll yn STF019
21-Tach-19 IAU Pawb Prosesu ffeil STARJ *J o UCAS
27-Tach-19 MERCHER UWCH Creu ciplun Arholiadau ar gyfer Bwrdd Arholi Rhagfyr
05-Rhag-19 IAU UWCH Rhyddhau marciau UWCH a dosbarth ac IsR (ar gyfer semester T)
10-Rhag-19 MAWRTH DB Treiglo DB UWCH i Cynnydd 5
10-Rhag-19 MAWRTH UWCH Diddymu UWCH a addysgir
01-Ion-20 MERCHER PAWB Rhedeg Detholiadau Ystadegau Cydraddoldeb
08-Ion-20 MERCHER IsR Creu ffeil arholiadau Semester 1
14-Ion-20 MAWRTH PAWB Cofrestr Etholiadol – Diweddariad tymhorol i Geredigion
22-Ion-20 MERCHER IsR Creu cofnodion marciau rhaeadr
04-Chwe-20 MAWRTH CYLL Rhedeg Taliad Ysgoloriaeth 3
20-Chwe-20 IAU IsR Gosod dyddiadau ar gyfer tasg Graddio ar gleient we myfyrwyr
20-Chwe-20 IAU IsR Rhyddhau Marciau Rhan 1
24-Chwe-20 LLUN DB Treiglo DB gyda marciwr blwyddyn olaf i Cynnydd 5
27-Chwe-20 IAU IsR Rhyddhau Marciau Rhan 2
02-Maw-20 LLUN UWCH Diweddaru dyddiadau cwblhau ar gyfer UWCH a addysgir sydd wedi gorffen astudio
30-Maw-20 LLUN IsR Gwirio tasg graddio yn fyw ar y cofnod myfyrwyr
02-Ebrill-20 IAU PAWB Cofrestr Etholiadol – diweddariad tymhorol i Geredigion
06-Ebrill-20 LLUN IsR Treiglo cofnodion myfyrwyr IsR
06-Ebrill-20 LLUN CYNLLUNIAU Cloi Cynlluniau Astudio ar gyfer Rhag-gofrestru
20-Ebrill-20 LLUN IsR Rhag-gofrestru yn dechrau – e-bost ysgogi
21-Ebrill-20 MAWRTH UWCH, IsR Addasu sgript cyfrifon clo arholiadau ar-lein
28-Ebrill-20 MAWRTH IsR Data gweithgareddau dysgu yn cael ei allforio i Scientia a’i gloi
11-Mai-20 LLUN UWCH, IsR Creu ffeil arholiadau semester 2