Amserlen Prosesu Data

Mae’r tabl hwn yn rhestru prosesau a gynhelir gan BIS yn ystod y flwyddyn academaidd.

Mae Dyddiadau’r Tymor ar gael ar y dudalen Dyddiadau’r Tymor

Dyddiad

Dydd

Math o Waith

Disgrifiad o’r Gwaith

30-Mai-20

SADWRN

MODIWLAU

Cloi modiwlau ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol

02-Meh-20

MAWRTH

GTTR

Galluogi trosglwyddo cofnodion Ymarfer Dysgu i AStRA

26-Meh-20

GWENER

IEC

Creu cofnodion 2021 i fyfyrwyr Iaith a Dysgu sy’n parhau i’r flwyddyn academaidd nesaf.

26-Meh-20

GWENER

UG

Analluogi diweddariadau Cofrestru Modiwlau ar ffurflen i fyfyrwyr Statws F,T,V,E.

27-Meh-20

SADWRN

PG, TAR, UG, CE

Dechrau defnyddio cofnodion 2019/20 a 2020/21 i ddefnyddio’r Gwasanaethau Gwybodaeth - Israddedig, Uwchraddedig, CE, LC

30-Meh-20

MAWRTH

UG

Dechrau trosglwyddiad dyddiol cofnodion UFZ UG UCAS i system y Myfyrwyr

01-Gorff-20

MERCHER

UG

Cysylltu gyda’r Gofrestrfa Academaidd ynglŷn ag addasu/dileu cofnodion ar y myfyrwyr sy’n dychwelyd i ailsefyll

01-Gorff-20

MERCHER

PG

Diweddaru cofnodion Uwchraddedigion i ‘Traethawd Hir’ (Dysgu o Bell Israddedig)

02-Gorff-20

IAU

DL (UG)

Symud myfyrwyr Israddedig sy’n dysgu o bell i 2021

03-Gorff-20

GWENER

ADMIS

Cyhoeddi canlyniadau Bagloriaeth Ryngwladol

09-Gorff-20

IAU

UG, PG, TAR

Canlyniadau myfyrwyr Israddedig, Uwchraddedig a TAR blwyddyn olaf yn cael eu cyhoeddi ar y we

09-Gorff-20

IAU

UG

Ychwanegu manylion cwblhau ar gyfer myfyrwyr Israddedig sydd ar eu blwyddyn olaf

09-Gorff-20

IAU

UG

Rhedeg sgript i ddod o hyd i fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf a allai o bosib fod yn ailsefyll, a sicrhau y gallant ddefnyddio’r Gwasanaethau Gwybodaeth hyd at 25 Medi

09-Gorff-20

IAU

PG

Diweddaru dyddiadau cwblhau ar gyfer Uwchraddedigion, Tystysgrif Uwchraddedig y Brifysgol a TAR

14-Gorff-20

MAWRTH

PG

Gwirio cofnodion Cynlluniau a rhedeg sgript i greu cofnodion 2020/2121 i uwchraddedigion sy’n dychwelyd (gan gynnwys y rhai sy’n Dysgu o Bell)

14-Gorff-20

MAWRTH

MYFYRWYR

Cario cofnodion myfyrwyr Israddedig ymlaen ar gyfer Masnachfreintiau/Partneriaethau

16-Gorff-20

IAU

UG

Canlyniadau myfyrwyr Israddedig a Dysgu o Bell nad ydynt ar eu blwyddyn olaf yn cael eu cyhoeddi ar y we

16-Gorff-20

IAU

UG

Diweddaru manylion cwblhau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf Dim Cymhwyster (Israddedig)

16-Gorff-20

IAU

MYFYRWYR

Cario cofnodion myfyrwyr Israddedig ymlaen ar gyfer Masnachfreintiau/Partneriaethau

16-Gorff-20

IAU

UG

Diweddaru manylion cwblhau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf Dim Cymhwyster (Uwchraddedig)

17-Gorff-20

GWENER

MYFYRWYR

Archifo a chario Modiwlau a Chynlluniau Astudio a Manylebau Rhaglenni ymlaen i 2021/22

20-Gorff-20

LLUN

MYFYRWYR

Archifo a chario Modiwlau ar gyfer Dysgu Gydol Oes ymlaen i 2021/22

22-Gorff-20

MERCHER

DL (UG)

Gosod dull talu Dysgu o Bell

28-Gorff-20

MAWRTH

HESA

Tynnu a dechrau prosesu data HESA Myfyrwyr

30-Gorff-20

IAU

MODIWLAU

Cloi modiwlau ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol am 4pm

30-Gorff-20

IAU

UG

Creu modiwlau Semester R myfyrwyr sy’n ailsefyll

31-Gorff-20

GWENER

PAWB

Newid y Flwyddyn Academaidd Ragosodedig ar ffurflenni AStRA i 2020/2121

05-Awst-20

MERCHER

UG

Diweddaru manylion cwblhau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf nad ydynt yn ailsefyll ym mis Awst

05-Awst-20

MERCHER

MYFYRWYR

Clirio data trosreoli Rhaeadru a gwybodaeth ailsefyll

07-Awst-20

GWENER

ADMIS

*** EMBOARGO’R JCQ YN DECHRAU *** - Analluogi trosglwyddiadau Israddedig i AStRA

07-Awst-20

GWENER

ADMIS

Rhedeg y prosesau derbyn er mwyn lawrlwytho canlyniadau Lefel A

12-Awst-20

MERCHER

UG FIN

Creu anfonebau i fyfyrwyr sy’n ailsefyll ym mis Awst.

13-Awst-20

IAU

ADMIS

Diwrnod Canlyniadau Lefel A

14-Awst-20

GWENER

MYFYRWYR

Stopio e-byst cadarnhau Cofrestru Amodol

17-Awst-20

LLUN

UG

Creu Ffeil Ailsefyll Arholiadau Mis Awst a rhoi email_unapplied_marks.run i fynd i’r Gofrestrfa e-bost

26-Awst-20

MERCHER

MYFYRWYR

Rhoi’r Cyfrifydd rhaeadru ar y Cleient Gwe i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy’n ailsefyll

06-Med-20

SUL

LLL

Creu cofnodion 2021 i fyfyrwyr Tystysgrif Addysg Uwch/Diploma Addysg Uwch sy’n dod yn ôl (ac eithrio R900CE)

09-Med-20

MERCHER

UG

Mewnosod Modiwlau Craidd ar gyfer Israddedigion newydd

14-Med-20

LLUN

UG

Rhyddhau marciau myfyrwyr sy’n ailsefyll

14-Med-20

LLUN

UG

Dileu cofnodion myfyrwyr nad ydynt yn cael mwy o gyfleoedd i ailsefyll

14-Med-20

LLUN

HESA

Dyddiad cau cyflwyniadau HESA myfyrwyr

15-Med-20

MAWRTH

UG

Diweddaru manylion cwblhau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf sy’n ailsefyll yn llwyddiannus

16-Med-20

MERCHER

UG/PG

Cofrestru ar-lein yn agor ar ôl hanner nos heno i fyfyrwyr sy’n dychwelyd

20-Med-20

SUL

HESA

Dyddiad cau i fyfyrwyr ymrwymo i HESA

25-Med-20

GWENER

UG

Yr hawl i ddefnyddio’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dod i ben i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy’n ailsefyll

28-Med-20

LLUN

UG

Myfyrwyr Israddedig nad ydynt wedi cofrestru yn cael e-bost rhybudd – cyfrifon Gwasanaethau Gwybodaeth i gael eu cloi os na chofrestrir mewn 2 ddiwrnod

30-Med-20

MERCHER

UG

Y system gofrestru ar-lein yn cau am 5pm

30-Med-20

MERCHER

UG

Diweddaru manylion cwblhau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf sy’n ailsefyll

01-Hyd-20

IAU

UG

Israddedigion nad ydynt wedi cofrestru – Cyfrifon Gwasanaethau Gwybodaeth yn cael eu cloi

05-Hyd-20

LLUN

ADMIS

Systemau derbyn i gael eu harchifo yn barod ar gyfer prosesu derbyniadau 2021 (dydd Llun i ddydd Mercher).

12-Hyd-20

LLUN

GWE

Agor yr opsiwn Ailsefyll mewnol ac e-bostio myfyrwyr

26-Hyd-20

LLUN

GWE

E-bostio nodyn atgoffa i fyfyrwyr mewnol sy’n ailsefyll

27-Hyd-20

MAWRTH

UG

Diweddaru myfyrwyr israddedig nad ydynt yn mynychu i Heb Gofrestru

29-Hyd-20

IAU

HESA

Dyddiad Cyflwyno Olaf i fyfyrwyr HESA

30-Hyd-20

GWENER

UG

Rhedeg sgriptiau er mwyn llenwi tabl st_nov_stats

31-Hyd-20

SADWRN

MYFYRWYR

Diweddaru fflag ffioedd ailsefyll ar gyfer y rhai sy’n ailsefyll yn fewnol

31-Hyd-20

SADWRN

UG

Rhedeg sgriptiau er mwyn llenwi tablau HESES a gwneud detholiadau

03-Tach-20

MAWRTH

UG

Gosod marciwr blwyddyn olaf i fyfyrwyr Israddedig

06-Tach-20

GWENER

HESA

Dyddiad Cau ar gyfer cofnodion crynhoi ffigurau tramor HESA

10-Tach-20

MAWRTH

PAWB

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr – Prosesu a chyflwyno detholiad o’r data i IPSOS

11-Tach-20

MERCHER

UG

Rhedeg y ffeil arholiadau ar gyfer modiwlau rhyngosod a thramor y flwyddyn flaenorol

19-Tach-20

IAU

UG

Gorffen prosesu myfyrwyr sy’n Ailsefyll yn STF019

19-Tach-20

IAU

PAWB

Prosesu ffeil STARJ *J oddi wrth UCAS

25-Tach-20

MERCHER

PG

Creu ciplun arholiadau ar gyfer Bwrdd Arholi mis Rhagfyr

03-Rhag-20

IAU

PG

Cyhoeddi marciau a dosbarthiadau Uwchraddedigion ac Israddedigion (semester T)

08-Rhag-20

MAWRTH

PG

Cael gwared â data Israddedigion a ddysgir: Diweddaru cynnydd Israddedigion a ddysgir ar ôl bwrdd arholi mis Rhagfyr

08-Rhag-20

MAWRTH

DL

Cario Dysgwyr o Bell Uwchraddedig ymlaen i statws Heb Gofrestru

31-Rhag-20

IAU

PAWB

Rhedeg Detholiadau o Ystadegau Cydraddoldeb

06-Ion-21

MERCHER

UG

Creu ffeil arholiadau Semester 1

12-Ion-21

MAWRTH

PAWB

Cofrestr Etholiadol – Diweddariad Tymhorol i Geredigion

20-Ion-21

MERCHER

UG

Creu cofnodion marcio rhaeadru

18-Chwe-21

IAU

UG

Gosod dyddiadau ar gyfer tasgau Graddio ar gleient gwe y myfyrwyr

18-Chwe-21

IAU

UG

Rhyddhau Marciau Rhan 1

22-Chwe-21

LLUN

DL

Cario Dysgwyr o Bell sydd â marciwr blwyddyn olaf i statws Heb Gofrestru

25-Chwe-21

IAU

UG

Rhyddhau Marciau Rhan 2

01-Maw-21

LLUN

PG

Diweddaru dyddiadau cwblhau i’r rhai sydd wedi cwblhau cyrsiau Israddedig a chyrsiau Uwchraddedig a Ddysgir

29-Maw-21

LLUN

UG

Gwneud yn siŵr bod y dasg graddio yn fyw ar gofnod y myfyriwr

02-Ebr-21

GWENER

PAWB

Cofrestr Etholiadol – Diweddariad tymhorol i Geredigion

05-Ebr-21

LLUN

SCHEMES

Cloi Cynlluniau Astudio ar gyfer y cyfnod Rhag Gofrestru

05-Ebr-21

LLUN

UG

Cario cofnodion myfyrwyr Israddedig ymlaen

12-Ebr-21

LLUN

UG

Cyfnod rhag gofrestru’n dechrau – e-bost yn weithredol

20-Ebr-21

MAWRTH

UG, PG

Diwygio sgriptiau cyfrifon cloëdig arholiadau ar-lein

27-Ebr-21

MAWRTH

UG

Data Gweithgaredd Dysgu yn cael ei symud i Scientia a’i gloi

10-Mai-21

LLUN

UG, PG

Creu ffeil arholiad semester 2

30-Mai-21

SUL

MODIWLAU

Cloi modiwlau ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol