Offer Arall

Yn ogystal â'r 3 darn o offer craidd, rydym yn cynnig cymorth ar gyfer amrywiaeth eang o dechnolegau eraill sy'n ehangu dysgu ac addysgu. Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

 

Offer sydd ar gael

Asesu Ar-lein

Amcanion Dysgu (Xerte) - mae'n rhaid mewngofnodi i Blackboard

Dysgu drwy gyfrwng y Cyfryngau

Realiti Rhithwir a Thechnolegau 360°

Ystafelloedd Dysgu

Rhagor o wybodaeth

Astudiaethau achos fideo

Sesiynau Rhagoriaeth E-ddysgu

Archebu un-i-un