Gwybodaeth Modiwlau

Modiwlau Israddedigion - Gwyddorau Bywyd (2023/2024)

Rhan 1 Haf

 • NU10320 - Understanding the Human Body
 • NU10460 - Demonstrating Professional Practice (Part B)
 • NU10520 - Developing Nursing Practice
 • NU11020 - Introduction to Nursing Practice
 • NU11900 - Demonstrating Nursing Practice (Part A)
 • NY10460 - Arddangos Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)
 • NY11900 - Arddangos Ymarfer Nyrsio (Rhan A)

Rhan 1 Semester 1

 • BG13300 - Bioleg Cymhwysol Anifeiliad
 • BG15700 - Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Bywyd Gwyllt
 • BG16800 - Sgiliau ar gyfer Biolegwyr
 • BG17000 - Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor Da Byw
 • BG17200 - Sgiliau ar gyfer Biowyddonwyr Anifeiliaid, Ceffylau a Milfeddygol mewn Ffisioleg Ymarfer Corff Ceffy
 • BG17520 - Bioleg Celloedd
 • BG18000 - Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol
 • BG18400 - Technoleg Amaethyddol a Diogelwch Fferm
 • BG18800 - Sgiliau ar gyfer y Diwydiant Amaethyddol
 • BG19320 - Ecoleg a Chadwraeth
 • BR01200 - Practical Skills for Biologists
 • BR01340 - Molecules and Cells
 • BR01500 - Communication Skills
 • BR10400 - Business, Economics and Land Use
 • BR13210 - The Biosphere
 • BR14310 - Evolution and the Diversity of Life
 • BR14410 - Exploring Genetics
 • BR15700 - Skills for Wildlife Scientists
 • BR16320 - Human Physiological Systems
 • BR16620 - Climate and Climate Change
 • BR16700 - Comparative Animal Physiology
 • BR16800 - Skills for Biologists
 • BR16900 - Domestic Animal Anatomy and Physiology
 • BR17000 - Introduction to Livestock Production and Science
 • BR17120 - Genetics, Evolution and Diversity
 • BR17200 - Skills for Animal, Equine and Veterinary Bioscientists in Equine Exercise Physiology
 • BR17400 - Skills in Nutrition, and Science Communication
 • BR17520 - Cell Biology
 • BR18000 - Crop, grassland, soil and agricultural land management
 • BR18400 - Agricultural Technology and Farm Safety
 • BR18800 - Skills for the Agricultural Industry
 • NU10020 - Introduction to Nursing Practice
 • NU10120 - Introduction to Professional Practice
 • NU10720 - Developing knowledge of the human body
 • NU10800 - Enhancing Nursing Practice
 • NU10900 - Demonstrating Nursing Practice (Part B)
 • NU11400 - Demonstrating Professional Practice (Part A)
 • NY10800 - Gwella Ymarfer Nyrsio
 • NY10900 - Arddangos Ymarfer Nyrsio (Rhan B)
 • NY11400 - Arddangos Ymarfer Proffesiynol (Rhan A)
 • RD11300 - Breeding and Stud Management
 • RD11400 - Business, Economics and Land Use
 • RD11700 - Equine Business
 • RD17000 - Introduction to Livestock Science and Production Systems
 • RD18000 - Crop, grassland, soil and agricultural land management
 • RD18400 - Agricultural Technology and Farm Safety
 • RD18800 - Skills for the Agricultural Industry
 • RG10800 - Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu Da Byw
 • RG17000 - Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor da Byw
 • RG18000 - Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol
 • RG18400 - Technoleg Amaethyddol a Diogelwch Fferm
 • RG18800 - Sgiliau ar gyfer y Diwydiant Amaethyddol
 • VE10000 - Anatomy and Physiology
 • VE10100 - Principles of Veterinary Practice & Evidence Based Medicine
 • VE10300 - Principles of Science
 • VE10400 - Animal Husbandry
 • VE10700 - Animal Health and Management
 • VE10800 - Preparing for Placement
 • VE10900 - Principles of Diagnostic Techniques
 • VE11000 - Principles of Veterinary Nursing
 • VE11100 - Professional Practice
 • VE11300 - Form and Function (Year 1)
 • VS10100 - Astudiaethau Proffesiynol a Meddygaeth ar Sail Tystiolaeth
 • VS10200 - Systemau Gardiofasgwlar, Resbiradol, Ymsymudol a Chroen (blwyddyn 1)
 • VS10400 - Hwsmonaeth Anifeiliaid
 • VS10500 - Systemau ymborthol, endocrinaidd a throethgenhedlol (blwyddyn 1)
 • VS11300 - Ffurf a Gweithrediad (Blwyddyn 1)

Rhan 1 Semester 2

 • BG13320 - Bioleg Cymhwysol Anifeiliad
 • BG15720 - Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Bywyd Gwyllt
 • BG16820 - Sgiliau ar gyfer Biolegwyr
 • BG17020 - Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor Da Byw
 • BG17220 - Sgiliau ar gyfer Biowyddonwyr Anifeiliaid, Ceffylau a Milfeddygol mewn Ffisioleg Ymarfer Corff Ceffy
 • BG18040 - Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol
 • BG18420 - Technoleg Amaethyddol a Diogelwch Fferm
 • BG18820 - Sgiliau ar gyfer y Diwydiant Amaethyddol
 • BG19920 - Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion
 • BR01220 - Practical Skills for Biologists
 • BR01440 - Organisms and the Environment
 • BR01520 - Communication Skills
 • BR10420 - Business, Economics and Land Use
 • BR12510 - Biological Thought and Discovery
 • BR15420 - Disease Diagnosis and Control
 • BR15520 - Equine Industry and Study Tour
 • BR15720 - Skills for Wildlife Scientists
 • BR16020 - Research designs to assess and monitor clients
 • BR16120 - Psychology of physical activity and health.
 • BR16420 - Human Anatomy and Kinesiology
 • BR16720 - Comparative Animal Physiology
 • BR16820 - Skills for Biologists
 • BR16920 - Domestic Animal Anatomy and Physiology
 • BR17020 - Introduction to Livestock Production and Science
 • BR17220 - Skills for Animal, Equine and Veterinary Bioscientists in Equine Exercise Physiology
 • BR17320 - Biological chemistry
 • BR17420 - Skills in Nutrition, and Science Communication
 • BR18040 - Crop, grassland, soil and agricultural land management
 • BR18420 - Agricultural Technology and Farm Safety
 • BR18820 - Skills for the Agricultural Industry
 • BR19320 - Ecology and Conservation
 • BR19920 - Microbial and Plant Diversity
 • NU10020 - Introduction to Nursing Practice
 • NU10220 - Developing Professional Practice
 • NU10400 - Demonstrating Professional Practice (Part B)
 • NU10520 - Developing Nursing Practice
 • NU10840 - Enhancing Nursing Practice
 • NU10960 - Demonstrating Nursing Practice (Part B)
 • NU11000 - Introduction to Nursing Practice
 • NY10400 - Arddangos Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)
 • NY10840 - Gwella Ymarfer Nyrsio
 • NY10960 - Arddangos Ymarfer Nyrsio (Rhan B)
 • RD11320 - Breeding and Stud Management
 • RD11420 - Business, Economics and Land Use
 • RD11720 - Equine Business
 • RD17020 - Introduction to Livestock Science and Production Systems
 • RD18040 - Crop, grassland, soil and agricultural land management
 • RD18420 - Agricultural Technology and Farm Safety
 • RD18820 - Skills for the Agricultural Industry
 • RG10510 - Y Diwydiant Amaethyddol - Sgiliau Cynllun-Benodol
 • RG10810 - Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu Da Byw
 • RG17020 - Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor da Byw
 • RG18040 - Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol
 • RG18420 - Technoleg Amaethyddol a Diogelwch Fferm
 • RG18820 - Sgiliau ar gyfer y Diwydiant Amaethyddol
 • VE10020 - Anatomy and Physiology
 • VE10120 - Principles of Veterinary Practice & Evidence Based Medicine
 • VE10320 - Principles of Science
 • VE10430 - Animal Husbandry
 • VE10720 - Animal Health and Management
 • VE10820 - Preparing for Placement
 • VE10920 - Principles of Diagnostic Techniques
 • VE11020 - Principles of Veterinary Nursing
 • VE11120 - Professional Practice
 • VE11350 - Form and Function (Year 1)
 • VS10120 - Astudiaethau Proffesiynol a Meddygaeth ar Sail Tystiolaeth
 • VS10220 - Systemau Gardiofasgwlar, Resbiradol, Ymsymudol a Chroen (blwyddyn 1)
 • VS10430 - Hwsmonaeth Anifeiliaid
 • VS10520 - Systemau ymborthol, endocrinaidd a throethgenhedlol (blwyddyn 1)
 • VS11350 - Ffurf a Gweithrediad (Blwyddyn 1)

Rhan 2 Haf

 • BR29910 - UK agriculture through the lens of Wales
 • NU20000 - Enhancing Professional Practice (Part Time pathway)
 • NU20520 - Pathophysiology of common conditions (Adult)
 • NU20620 - Pathophysiology of common conditions Mental Health
 • NU20760 - Enhancing Professional Practice (Part B)
 • NU30020 - Return to Practice (theory)
 • NU30140 - Return to Practice (practice)
 • NY20760 - Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)

Rhan 2 Semester 1

 • BG20400 - Systemau Cynhyrchu Da Byw
 • BG20720 - Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes
 • BG21720 - Pynciau llosg yn y Biowyddorau
 • BG25620 - Dulliau Ymchwil
 • BG27500 - Dulliau Ymchwil
 • BG27600 - Agronomeg a Gwelliant Cnydau
 • BG30800 - Gwyddor Cynhyrchu Da Byw
 • BG34800 - Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth
 • BG36320 - Adolygiad critigol
 • BG36400 - Traethawd Estynedig
 • BG36620 - Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol
 • BR20400 - Livestock Production Systems
 • BR20620 - Applied Molecular Biology and Bioinformatics
 • BR20720 - Applied Nutrition of Livestock, Horses and Companion Animals
 • BR21000 - Farm Business Management and Appraisal
 • BR21620 - Animal Behaviour
 • BR21720 - Evolution and Molecular Systematics
 • BR22620 - Marine Biology
 • BR23520 - Controlled Environment Crop Production and Horticulture
 • BR25420 - Invertebrate Zoology
 • BR25520 - An Introduction to Landscape Ecology and Geographic Information Systems
 • BR25620 - Research Methods
 • BR25820 - Aquatic Botany
 • BR26420 - Motor Learning and Performance
 • BR26520 - One Health Microbiology
 • BR26620 - Proteins and Enzymes
 • BR27120 - Veterinary Health
 • BR27420 - Sport & Exercise Physiology
 • BR27500 - Research Methods
 • BR27600 - Agronomy and Crop Improvement
 • BR30220 - Advanced Animal Behaviour
 • BR30800 - Livestock Production Science
 • BR30920 - Applied Sports Nutrition
 • BR31600 - Farm Planning and Advanced Farm Management
 • BR32020 - Injury and Rehabilitation
 • BR32500 - Equine Stud Management
 • BR33420 - Global Biodiversity Conservation
 • BR33920 - Population and Community Ecology
 • BR34120 - Veterinary Infectious Diseases
 • BR34700 - Marketing and Small Business Management
 • BR34800 - Advances in Agriculture
 • BR34920 - Animal Behaviour Field Course
 • BR35020 - Marine and Freshwater Field Course
 • BR35320 - Behavioural Neurobiology
 • BR35720 - Equine Nutrition and Pasture Management
 • BR35820 - Frontiers in Plant Science
 • BR36120 - Molecular Pharmacology
 • BR36320 - Critical Review
 • BR36400 - Research Project
 • BR36620 - Terrestrial Ecology Fieldcourse
 • BR37120 - Bioinformatics and Functional Genomics
 • BR37200 - Crop and Grassland Production Science
 • BR37420 - Technological advances in sport, exercise and health
 • BRM0300 - Livestock Nutrition
 • BRM1620 - Infection and Immunity
 • BRM2800 - MBiol Research Project
 • BRM4800 - Field and Laboratory Techniques
 • BRM4920 - Frontiers in the Biosciences
 • BRM5820 - Animal Breeding and Genetics
 • BRM6400 - Research Methods in the Biosciences
 • BRS0000 - Integrated Year in Industry
 • BRS0100 - Integrated Year in Industry
 • NU20120 - Introduction to Field Specific Nursing - Adult
 • NU20220 - Introduction to Field Specific Nursing (Mental Health)
 • NU22700 - Enhancing Professional Practice (Part A)
 • NY22700 - Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan A)
 • RD20100 - Equine Grassland and Business Management
 • RD20200 - Equine event management and Advanced horsemastership
 • RD20700 - Science and Technology in Agriculture
 • RD22420 - Applied Nutrition of Horses
 • RD22500 - Business Budgeting and Appraisal
 • RD23400 - Livestock Production Systems
 • RD25620 - Research Methods
 • RD27120 - Veterinary Health
 • RD27500 - Research Methods
 • RD27600 - Agronomy and Crop Improvement
 • RG20700 - Gwyddor a Thechnoleg mewn Amaethyddiaeth
 • RG23400 - Systemau Cynhyrchu Da Byw
 • RG25620 - Dulliau Ymchwil
 • RG27500 - Dulliau Ymchwil
 • RG27600 - Agronomeg a Gwelliant Cnydau
 • SS32620 - Sport & Exercise Nutrition
 • VE20100 - Principles of Veterinary Practice & Evidence Based Medicine (year 2)
 • VE20200 - Cardiovascular, Respiratory, Locomotor and Skin Systems (year 2)
 • VE20300 - Principles of Science (year 2)
 • VE20400 - Alimentary, endocrine and urogenital systems (year 2)
 • VE20620 - Medical Nursing and Critical Care
 • VE21020 - Principles of Pharmacology and Anaesthesia
 • VE21120 - Surgical nursing
 • VE21500 - Population Medicine & Veterinary Public Health
 • VE22300 - Form and Function (Year 2)
 • VS20100 - Astudiaethau Proffesiynol a Meddygaeth ar Sail Tystiolaeth (blwyddyn 2)
 • VS20200 - Y Systemau Cardiofasgwlaidd, Anadlol, Ymsymudiad a Chroen (blwyddyn 2)
 • VS20300 - Egwyddorion Gwyddoniaeth (blwyddyn 2)
 • VS20400 - Systemau Ymborth, Endocrin a Throethgenhedlol (blwyddyn 2)
 • VS22300 - Ffurf a Gweithrediad (Blwyddyn 2)

Rhan 2 Semester 2

 • BG20420 - Systemau Cynhyrchu Da Byw
 • BG21420 - Arolygu Ecolegol
 • BG21920 - Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd
 • BG24720 - Sgiliau Ymarferol a Proffesiynol ym Microbioleg
 • BG26020 - Monitro a Microbioleg Amgylcheddol
 • BG27520 - Dulliau Ymchwil
 • BG27620 - Agronomeg a Gwelliant Cnydau
 • BG30820 - Gwyddor Cynhyrchu Da Byw
 • BG34820 - Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth
 • BG36440 - Traethawd Estynedig
 • BR20420 - Livestock Production Systems
 • BR21020 - Farm Business Management and Appraisal
 • BR21120 - Climate Change: Plants, Animals and Ecosystems
 • BR21220 - Applying evidence based interventions
 • BR21420 - Ecological Surveying
 • BR21820 - Chromosome Dynamics
 • BR21920 - Food, Farming and the Environment
 • BR22020 - Freshwater Biology
 • BR22220 - Immunology
 • BR22520 - Sport and Exercise Nutrition
 • BR22920 - Practical Skills for Biochemists
 • BR23820 - Tropical Zoology Field Course
 • BR23920 - Behavioural Ecology
 • BR24720 - Practical and Professional Skills in Microbiology
 • BR25220 - Animal Breeding: Genetics and Reproduction
 • BR25320 - Human, Equine and Canine Exercise Physiology and Locomotion
 • BR25720 - Applied and Integrated Studies
 • BR25920 - Cell and Cancer Biology
 • BR26020 - Environmental Microbiology and Monitoring
 • BR26120 - Equine Business
 • BR26220 - Applied Aquatic Conservation
 • BR26320 - Improving Physical Activity and Sport Performance
 • BR26720 - Sports Injury
 • BR26820 - Vertebrate Zoology
 • BR27020 - Physical Activity for Health
 • BR27220 - Wildlife Management
 • BR27520 - Research Methods
 • BR27620 - Agronomy and Crop Improvement
 • BR30420 - Sustainable Land Management
 • BR30820 - Livestock Production Science
 • BR31620 - Farm Planning and Advanced Farm Management
 • BR32520 - Equine Stud Management
 • BR33220 - Fish Biology, Fisheries and Aquaculture
 • BR33720 - Microbial Pathogenesis
 • BR33820 - Parasitology
 • BR34420 - Training and Performance Enhancement
 • BR34520 - Wildlife Conservation
 • BR34720 - Marketing and Small Business Management
 • BR34820 - Advances in Agriculture
 • BR35120 - Behaviour and Welfare of Domesticated Animals
 • BR35220 - Equine and Human Exercise Physiology
 • BR35520 - Biotechnology
 • BR35620 - Environmental Regulation and Consultancy
 • BR36020 - Molecular Biology of Development
 • BR36440 - Research Project
 • BR36820 - Veterinary Pharmacology and Disease Control
 • BR36920 - Exercise Management in Health and Chronic Disease
 • BR37220 - Crop and Grassland Production Science
 • BR37320 - Solving societal issues using applied and integrated approaches
 • BR37620 - Consultancy work
 • BRM0320 - Livestock Nutrition
 • BRM2860 - MBiol Research Project
 • BRM4820 - Field and Laboratory Techniques
 • BRM5120 - Grassland Science
 • BRM5420 - Livestock Production Science
 • BRM6420 - Research Methods in the Biosciences
 • BRS0060 - Integrated Year in Industry
 • BRS0160 - Integrated Year in Industry
 • NU20320 - Complex Field Specific Nursing (Adult)
 • NU20420 - Complex Field Specific Nursing (Mental Health)
 • NU20700 - Enhancing Professional Practice (Part B)
 • NU30000 - Return to Practice (theory)
 • NU30100 - Return to Practice (practice)
 • NY20700 - Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)
 • RD20120 - Equine Grassland and Business Management
 • RD20220 - Equine event management and Advanced horsemastership
 • RD20320 - Equitation
 • RD20420 - Food, Farming and the Environment
 • RD20720 - Science and Technology in Agriculture
 • RD20820 - Visitor Management
 • RD22520 - Business Budgeting and Appraisal
 • RD23420 - Livestock Production Systems
 • RD27320 - Equine Industry and Study Tour
 • RD27520 - Research Methods
 • RD27620 - Agronomy and Crop Improvement
 • RG20420 - Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd
 • RG20720 - Gwyddor a Thechnoleg mewn Amaethyddiaeth
 • RG23420 - Systemau Cynhyrchu Da Byw
 • RG27520 - Dulliau Ymchwil
 • RG27620 - Agronomeg a Gwelliant Cnydau
 • VE20020 - Applied Veterinary Nursing
 • VE20120 - Principles of Veterinary Practice & Evidence Based Medicine (year 2)
 • VE20220 - Cardiovascular, Respiratory, Locomotor and Skin Systems (year 2)
 • VE20340 - Principles of Science (year 2)
 • VE20430 - Alimentary, endocrine and urogenital systems (year 2)
 • VE20720 - Nursing of Exotics
 • VE20820 - Nursing of Large Animals
 • VE20920 - OneHealth for Veterinary Nurses
 • VE21220 - Industry Placement
 • VE21520 - Population Medicine & Veterinary Public Health
 • VE22340 - Form and Function (Year 2)
 • VS20120 - Astudiaethau Proffesiynol a Meddygaeth ar Sail Tystiolaeth (blwyddyn 2)
 • VS20220 - Y Systemau Cardiofasgwlaidd, Anadlol, Ymsymudiad a Chroen (blwyddyn 2)
 • VS20340 - Egwyddorion Gwyddoniaeth (blwyddyn 2)
 • VS20430 - Systemau Ymborth, Endocrin a Throethgenhedlol (blwyddyn 2)
 • VS22340 - Ffurf a Gweithrediad (Blwyddyn 2)

Modiwlau Uwchraddedigion - Gwyddorau Bywyd (2023/2024)

Dysgu o Bell

 • BBM1120 - Systemau Cyflenwi Cynaliadwy
 • BBM1220 - Rheoli Deunydd Gwastraff
 • BBM1320 - Dyfodol Pecynnu
 • BBM1920 - Nwyddau Cyhoeddus
 • BBM6220 - Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir
 • BBM6320 - Asesiad Cylch Bywyd a Thu Hwnt
 • BBM6420 - Manwl Fagu Da Byw
 • BBM8720 - Prosesu Cig
 • BBM8820 - Newid Ymddygiad
 • BBM8820 - Newid Ymddygiad
 • BDM0060 - MRes Dissertation DL (A)
 • BDM0120 - Research Methods
 • BDM0120 - Research Methods
 • BDM0120 - Research Methods
 • BDM0260 - MRes Dissertation DL (B)
 • BDM0320 - Livestock Nutrition
 • BDM0405 - Controlled Environment Agriculture 1 (Introduction)
 • BDM1120 - Sustainable Supply Systems
 • BDM1120 - Sustainable Supply Systems
 • BDM1220 - Waste Resource Management
 • BDM1320 - Future of Packaging
 • BDM1520 - Low carbon livestock - towards a greener future
 • BDM1740 - Nuffield Scholarship Project (New Awards)
 • BDM1840 - Nuffield Scholarship Project (Post-Completion)
 • BDM1840 - Nuffield Scholarship Project (Post-Completion)
 • BDM1920 - Public Goods
 • BDM2520 - Food Innovation
 • BDM3120 - Nuffield Project Design
 • BDM3560 - Dissertation
 • BDM5120 - Grassland Systems
 • BDM5420 - Livestock Production Science
 • BDM5620 - Silage Science
 • BDM5820 - Genetics and Genomics in Agriculture
 • BDM5920 - Livestock Health and Welfare
 • BDM6060 - MRes Research Project (A)
 • BDM6160 - MRes Research Project (B)
 • BDM6220 - Controlled Environment Agriculture
 • BDM6320 - Life Cycle Assessment and Beyond
 • BDM6420 - Precision Livestock
 • BDM6920 - Horticultural Science
 • BDM7520 - Organic and Low Input Livestock Production
 • BDM7720 - Biorefining Technologies
 • BDM8320 - Business Management for Rural Entrepreneurs
 • BDM8320 - Business Management for Rural Entrepreneurs
 • BDM8420 - Plant Breeding
 • BDM8720 - Meat Processing
 • BDM8820 - Behaviour Change
 • BDM9560 - Dissertation - Agrifood Innovation
 • BDM9760 - Dissertation - Bioinnovation
 • BDM9960 - Dissertation - Sustainable and Efficient Food Production
 • BEM0005 - Introduction to Soils
 • BEM0505 - Controlled Environment Agriculture 2 (Plants)
 • BEM0505 - Controlled Environment Agriculture 2 (Plants)
 • BEM0605 - Controlled Environment Agriculture 3 (Agronomy)
 • BEM0605 - Controlled Environment Agriculture 3 (Agronomy)
 • BEM0705 - Controlled Environment Agriculture 4: (Design)
 • BEM1405 - Controlled Environment Agriculture 1 (Introduction)
 • BEM1405 - Controlled Environment Agriculture 1 (Introduction)
 • BEM1505 - Plant Breeding 1 (Introduction)
 • BEM1505 - Plant Breeding 1 (Introduction)
 • BEM2005 - Plant Breeding 2 (Systems)
 • BEM2005 - Plant Breeding 2 (Systems)
 • BEM2105 - Plant Breeding 3 (Planning a Breeding Programme)
 • BEM2105 - Plant Breeding 3 (Planning a Breeding Programme)
 • BEM2205 - Plant Breeding 4 (Genetics and Biotechnology)
 • BEM2205 - Plant Breeding 4 (Genetics and Biotechnology)
 • BEM2305 - Life Cycle Assessment 1 (Introduction)
 • BEM2305 - Life Cycle Assessment 1 (Introduction)
 • BEM2405 - Life Cycle Assessment 2 (Interpretation and Evaluation)
 • BEM2405 - Life Cycle Assessment 2 (Interpretation and Evaluation)
 • BEM2505 - Life Cycle Assessment 3 (Carbon Footprinting for Agricultural Systems)
 • BEM2505 - Life Cycle Assessment 3 (Carbon Footprinting for Agricultural Systems)
 • BEM2605 - Life Cycle Assessment 4 (Ecolabelling, Social LCA and Sustainability Assessment)
 • BEM2605 - Life Cycle Assessment 4 (Ecolabelling, Social LCA and Sustainability Assessment)
 • BEM2905 - Waste Resource Management 1 (Introduction)
 • BEM2905 - Waste Resource Management 1 (Introduction)
 • BEM3005 - Rural Entrepreneurship 1 (Business Objectives and Decisions)
 • BEM3005 - Rural Entrepreneurship 1 (Business Objectives and Decisions)
 • BEM3105 - Rural Entrepreneurship 2 (Business Structures, Analysis and Market Integration)
 • BEM3105 - Rural Entrepreneurship 2 (Business Structures, Analysis and Market Integration)
 • BEM3205 - Rural Entrepreneurship 3 (Balancing Business Risks)
 • BEM3205 - Rural Entrepreneurship 3 (Balancing Business Risks)
 • BEM3305 - Rural Entrepreneurship 4 (Business Resilience)
 • BEM3305 - Rural Entrepreneurship 4 (Business Resilience)
 • BEM3405 - Waste Resource Management 2 (The waste hierarchy)
 • BEM3405 - Waste Resource Management 2 (The waste hierarchy)
 • BEM3605 - Behaviour Change 1 (Concepts, history, and global impacts of behaviour change)
 • BEM3605 - Behaviour Change 1 (Concepts, history, and global impacts of behaviour change)
 • BEM3705 - Behaviour Change 2 (Nudge, free will and the ethics of behaviour change)
 • BEM3705 - Behaviour Change 2 (Nudge, free will and the ethics of behaviour change)
 • BEM3805 - Behaviour Change 3 (Behavioural theories and intervention frameworks)
 • BEM3805 - Behaviour Change 3 (Behavioural theories and intervention frameworks)
 • BEM3905 - Behaviour Change 4 (Practitioner case studies )
 • BEM3905 - Behaviour Change 4 (Practitioner case studies )
 • BEM4005 - Grassland Systems 1 (Characteristics and outputs)
 • BEM4005 - Grassland Systems 1 (Characteristics and outputs)
 • BEM4105 - Grassland Systems 2 (Animal nutrition and grazing management)
 • BEM4105 - Grassland Systems 2 (Animal nutrition and grazing management)
 • BEM4205 - Grassland Systems 3 (Forage breeding, conservation and biorefining)
 • BEM4205 - Grassland Systems 3 (Forage breeding, conservation and biorefining)
 • BEM4305 - Grassland Systems 4 (Management challenges in a changing environment)
 • BEM4305 - Grassland Systems 4 (Management challenges in a changing environment)
 • BEM4405 - Waste Resource Management 3 (Waste valorisation)
 • BEM4405 - Waste Resource Management 3 (Waste valorisation)
 • BEM4605 - Livestock Nutrition 2 (In vitro and in vivo feed analysis)
 • BEM4605 - Livestock Nutrition 2 (In vitro and in vivo feed analysis)
 • BEM4705 - Livestock Nutrition 3 (Approaches to ration formulation)
 • BEM4705 - Livestock Nutrition 3 (Approaches to ration formulation)
 • BEM4805 - Livestock Nutrition 4 (Gastrointestinal microbiology)
 • BEM4805 - Livestock Nutrition 4 (Gastrointestinal microbiology)
 • BEM4905 - Waste Resource Management 4 (The circular economy)
 • BEM4905 - Waste Resource Management 4 (The circular economy)
 • BEM5005 - Livestock: Health and Welfare 1/Nutrition 1/Production 1 (Fundamentals of Welfare and Nutrition)
 • BEM5005 - Livestock: Health and Welfare 1/Nutrition 1/Production 1 (Fundamentals of Welfare and Nutrition)
 • BEM6505 - Livestock Health and Welfare 2 (Measuring and Improving Welfare)
 • BEM6505 - Livestock Health and Welfare 2 (Measuring and Improving Welfare)
 • BEM6705 - Livestock Health and Welfare 3 (Diagnosis and control of disease)
 • BEM6705 - Livestock Health and Welfare 3 (Diagnosis and control of disease)
 • BEM6805 - Livestock Health and Welfare 4 (The Bigger Picture)
 • BEM6805 - Livestock Health and Welfare 4 (The Bigger Picture)
 • BEM7105 - Livestock Production 2 (Principles and Technology)
 • BEM7305 - Livestock Production 3 (Reproduction and Health)
 • BEM7305 - Livestock Production 3 (Reproduction and Health)
 • BEM7405 - Livestock Production 4 (Environmental and business considerations)
 • BEM7405 - Livestock Production 4 (Environmental and business considerations)
 • BEM8905 - Genetics and Genomics in Agriculture 1 (Introduction)
 • BEM8905 - Genetics and Genomics in Agriculture 1 (Introduction)
 • BEM9005 - Sustainable Supply Systems 1 (Fundamentals)
 • BEM9005 - Sustainable Supply Systems 1 (Fundamentals)
 • BEM9105 - Sustainable Supply Systems 2 (Functional Sustainability)
 • BEM9105 - Sustainable Supply Systems 2 (Functional Sustainability)
 • BEM9205 - Sustainable Supply Systems 3 (Sustainability for Business)
 • BEM9205 - Sustainable Supply Systems 3 (Sustainability for Business)
 • BEM9305 - Sustainable Supply Systems 4 (Moving forwards)
 • BEM9305 - Sustainable Supply Systems 4 (Moving forwards)
 • BEM9405 - Genetics and Genomics in Agriculture 2 (Principles of Animal Breeding)
 • BEM9405 - Genetics and Genomics in Agriculture 2 (Principles of Animal Breeding)
 • BEM9605 - Genetics and Genomics in Agriculture 3 (Genome Editing and Genetic Modification)
 • BEM9605 - Genetics and Genomics in Agriculture 3 (Genome Editing and Genetic Modification)
 • BEM9805 - Genetics and Genomics in Agriculture 4 (DNA Sequencing)
 • BEM9805 - Genetics and Genomics in Agriculture 4 (DNA Sequencing)
 • BWM3005 - Entrepreneriaeth Wledig 1
 • BWM3105 - Entrepreneuriaeth Wledig 2
 • BWM3205 - Entrepreneuriaeth Wledig 3
 • BWM3305 - Entrepreneuriaeth Wledig 4

Semester 1

 • BRM0020 - Fundamentals of Biodiversity
 • BRM0700 - Current Topics in Biotechnology
 • BRM3720 - Bioconversion and Biorefining
 • BRM5300 - Equine Nutrition
 • BRM7200 - Environmental Auditing and Management skills
 • BRM7700 - Ecological Management and Conservation Biology

Semester 2

 • BRM0120 - Ecological Monitoring
 • BRM0520 - Biotechnology for Business
 • BRM0620 - Crop Biotechnology
 • BRM0720 - Current Topics in Biotechnology
 • BRM0920 - Hot Topics in Parasite Control
 • BRM5220 - Equine Reproductive Physiology and Breeding Technology
 • BRM5320 - Equine Nutrition
 • BRM6220 - Understanding Equine Action: from Anatomy to Behaviour
 • BRM6520 - Introduction to Environmental Law and Environmental Impact Assessment
 • BRM7220 - Environmental Auditing and Management skills
 • BRM7720 - Ecological Management and Conservation Biology

Semester 3 (Traethawd Hir)