Cynlluniau Astudio

BSC  Tourism with Spanish [N8R4]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Prif Bwnc/Isbwnc - iawn o 2008/2009 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2023/2024)

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

SPANISH ADVANCED: you must take:

Semester 1
SP10610

Hispanic Civilization

SP19900

Spanish Language Advanced

Semester 2
SP19930

Spanish Language Advanced

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

SPANISH BEGINNERS: you must take:

Semester 1
SP10820

Beginners Spanish 1

Semester 2
SP11020

Beginners Spanish 2

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SP20100

Spanish Language

Semester 2
SP20130

Spanish Language

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 10 credits of the following Level 2 SP modules:

Semester 1
SP20010

The Spanish Avant-Garde

Semester 2
SP20310

Language of Business and Current Affairs 1

Blwyddyn 2  Opsiynau

You must choose 40 credits

Semester 1
MM30120

Marketing Management

MR30720

Rheolaeth Marchnata

Blwyddyn 3  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MMS0000

Abroad Year Credits

Semester 2
MMS0080

Abroad Year Credits

Blwyddyn 3  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SPS0000

Year Abroad Assessment

Semester 2
SPS0040

Year Abroad Assessment

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Blwyddyn Olaf  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SP30100

Spanish Language

Semester 2
SP30130

Spanish Language

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

You must choose 20 credits

Semester 1
CB38000

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Semester 2
CB38020

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 10 credits of the following Level 3 SP modules:

Semester 2
SP39910

Traducción al español

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal