Cynlluniau Astudio

UCRT  Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol [Q596]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (50 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CYM5110

Datblygu Sgiliau Cyfieithu

CYM5210

Cyfarpar Cyfieithu

CYM5310

Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol)

Semester 2
CYM5520

Cyfieithu ar Waith

Blwyddyn 1  Opsiynau

Ddewis modiwl gwerth 10 credyd o blith y canlynol:

Semester 1
CYM5410

Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)

CYM6110

Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd

Semester 2
CYM5410

Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)

CYM6110

Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd