Cynlluniau Astudio

UCRT Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol [Q596]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun - ar gael ers 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (50 Credyd)

Mae'n rhaid i bawb ddilyn y modiwlau canylnol:

Semester 1
CYM5110

Datblygu Sgiliau Cyfieithu

CYM5210

Cyfarpar Cyfieithu

CYM5310

Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol)

Semester 2
CYM5520

Cyfieithu ar Waith

Blwyddyn 1 Craidd (10 Credyd)

Rhaid i bob myfyriwr ddewis modiwl gwerth 10 credyd o blith y canlynol:

Y ddau Semester
CYM5410

Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol)

CYM6110

Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd