100. ECHOES – Effaith newid hinsawdd ar gynefinoedd adar o amgylch Môr Iwerddon – Modelu Dosbarthiad Rhywogaethau
Dr Kim Kenobi, Dr Peter Dennis

ECHOES

Rydym wedi canolbwyntio ar y raddfa genedlaethol (Prydain ac Iwerddon). Gan ddefnyddio dosbarthiadau gorchudd tir (o ddata lloeren) a newidynnau hinsawdd, rydym wedi adeiladu modelau o ble mae’r gylfinir yn debygol o gael ei gweld.

Mae’r modelau’n ddigon hyblyg i fodelu’r gylfinir a welwyd yn ystod misoedd y flwyddyn yn weddol gywir (gweler y ffigur er enghraifft).

Gan ddefnyddio data gorchudd tir lloeren, mae ECHOES wedi modelu dosbarthiad y Gylfinir ar draws y DU ac Iwerddon yn ystod misoedd y gaeaf (Tachwedd i Chwefror) dros y cyfnod 2003 i 2019.

Mae'r canfyddiadau, a ddangosir ym mis Ionawr 2006 yn y ffigur isod, yn dangos bod Aberoedd, Fflatiau Rhynglanwol, Morfeydd Heli a chynefinoedd arfordirol eraill yn arbennig o bwysig ar gyfer y Gylfinir sy'n gaeafu.

Curlew observations figure

ECHOES

Cyfoes Naturiol Cymru – Prosiect ECHOES

Trydar  – ECHOES project

Facebook – Echoes project

Mwy o wybodaeth

Dr Kim Kenobi

Dr Peter Dennis

Adran Academaidd

Adran Mathemateg

Nesaf
Blaenorol