Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Mae Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi (YB&A) yn bennaf yn cefnogi staff ymchwil gweithiol.

Mae gennym dair swyddogaeth allweddol:

  • Cynhyrchu incwm ymchwil a menter
  • Rheoli'r berthynas â chyllidwyr a phartneriaid busnes
  • Rheoli'r gofynion deddfwriaethol sy'n gysylltiedig â gweithgaredd ymchwil a menter

Mae gennym bum swyddogaeth sy'n cyfrannu at tua £80M o grantiau ymchwil a menter gweithredol gydag incwm blynyddol o tua £21M:

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'r swyddogaeth Grantiau Ymchwil a gyd-leolir a ni ond sy'n rhan o'r Swyddfa Gyllid.

 

Gwasanaethau i Sefydliadau Allanol

Mae'r gwasanaeth ymholiadau YB&A yn darparu porth i sefydliadau allanol i gael mynediad at y cyfoeth o gyfleoedd Cyfnewid Gwybodaeth yma yn Aberystwyth. Mae ein tîm Datblygu Busnes wrth law i drafod eich anghenion, adnabod y portffolio o wasanaethau wnaiff ddiwallu eich anghenion busnes a chefnogi eich ymgysylltiad gyda'r Brifysgol.

Gwasanaethau i Ymchwilwyr

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau ar gyfer ymchwilwyr a chydweithwyr eraill, o gefnogi ceisiadau am arian a phrisio prosiectau, i ymgysylltu â phartneriaid allanol a  arloesedd masnacheiddio. Mae crynodeb o'r chwe thema allweddol a'u cyfrifoldebau i'w weld ar y dde. Gwerth craidd  ein gwasanaethau yw lleihau baich gweinyddol ymchwil a menter ar gydweithwyr academaidd, trwy symleiddio prosesau a strwythurau cefnogol.

Rydym yn annog a gwerthfawrogi adborth am ein gwasanaethau. Cysylltwch â Ymchwil, Busnes ac Arloesi (drbi@aber.ac.uk) gydag adborth neu ymholiadau.