Cerdded ar y Campws

Llwybrau cerdded ar y campws

Ar brif gampws Penglais, mae tri llwybr cerdded i chi eu mwynhau, a chael gweld rhai o’r coed prin sydd wedi’u plannu yma hefyd os dyna sy’n mynd â’ch bryd. Mae pob un o’r llwybrau’n cychwyn ac yn gorffen yn y Ganolfan Chwaraeon ac maent yn para tua 20, 30 neu 40 munud – er y dylech allu dilyn yr arwyddbyst o unrhyw fan. Gallwch lawrlwytho map drwy glicio ar y ddolen hon – Map llwybrau cerdded y campws.

Mae taflen ar gael hefyd ynglŷn â’r coed (Taflen y coed). Fe welwch ar y prif fap fod y coed sydd o ddiddordeb wedi’u huwcholeuo’n goch. Chwiliwch am y tag bach gwyrdd sydd ar y goeden a dod o hyd i’r rhif cyfatebol ar y daflen – bydd y disgrifiad byr, gan gynnwys y wlad y daeth y goeden ohoni’n wreiddiol, yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y coed. Cafodd y coed eu plannu pan gynlluniwyd y campws, a bu’r Prif Dirmon ar y pryd yn gweithio gydag academyddion yn yr adran Swoleg i sicrhau bod coed o bedwar ban byd yn dod i’r campws – fe synnwch at yr hyn sydd yma!

Rydym wedi ceisio cadw at y llwybrau cerdded cyhyd ag y bo modd ond mae’r llwybrau sy’n arwain at rai o’r coed yn laswellt a wynebau anwastad sydd weithiau’n fwdlyd, felly gofal piau hi gyda’ch esgidiau.  

Ar y map, fe welwch hefyd rai mannau sy’n cynnig lluniaeth lle gallwch gael rhywbeth bach i’w fwyta neu ei yfed neu gael hoe fach.

Mae cerdded yn dda i’r corff a’r meddwl, felly da chi mwynhewch yr hyn sydd ar drothwy eich drws!

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-11968915