Rho Wybod Nawr

Rho wybod nawrGallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i roi adborth, neu i roi eich awgrymiadau ar gyfer gwella.

Cyn ei anfon, ystyriwch a ellid delio â'ch sylw yn gyflymach trwy fynd yn uniongyrchol i'r adran briodol:

Materion brys cymorth neu ddiogelwch: Y Ddesg Gymorth ar 01970 622999 (neu'r llinell 24/7 ar 01970 622900)

Cymorth Iechyd Meddwl: 01970 621761 (neu Nightline)

Materion TG a Llyfrgell: is@aber.ac.uk neu 01970 622400

Am ragor o wybodaeth, gweler ein Cwestiynau Cyffredin.

Eich Adborth

Rydym yn cadw'r hawl i olygu neu beidio ag ymateb i sylwadau sy’n cael eu hystyried yn annerbyniol (er enghraifft, os ydynt yn ymosodol, yn sarhaus, yn fygythiol, yn ddiangen o bersonol, neu’n niweidiol yn emosiynol).

Eich Cwrs

Amdanoch Chi

Os ydych yn fodlon i ni gysylltu â chi, cwblhewch eich manylion.

Bydd unrhyw ddata personol a gesglir yn cael ei drin yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi

Caiff yr holl sylwadau a gyflwynir drwy'r ffurflen hon eu gwneud yn unol â'r Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Mae cyfeiriad IP y cychwynnwr yn cael ei gofnodi yn rhan o’r broses hon a/neu os ydych chi oddi ar y campws bydd angen i chi fewngofnodi. Tra bydd y wybodaeth wedi’i chofnodi byddwn yn trin y cyflwyniad fel un anhysbys. Fodd bynnag, os rhoir eich enw, ni fydd y cyflwyniad yn cael ei drin yn anhysbys a byddwn yn rhannu enwau pan gânt eu crybwyll. Gall unrhyw ddata sydd gennym gael ei rannu ag adrannau eraill yn y Brifysgol i ymchwilio a/neu ddatrys unrhyw broblemau a nodwyd.