Myfyrwyr newydd

Students outside the lecture theatres within the Parry-Williams Building, located on Penglais Campus.

Llongyfarchiadau a chroeso i’r teulu Prifysgol Aberystwyth!

Rydym yn falch iawn eich bod wedi dewis ymuno â'n cymuned brifysgol ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.Eich canllaw i baratoi ar gyfer y brifysgol a gwneud y gorau o'ch bywyd fel myfyriwr pan fyddwch yn cyrraedd. Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod a phwy i gysylltu â nhw wrth i chi ddechrau eich taith fel myfyriwr gyda ni. Bydd ein llyfryn Croeso i Aberystwyth yn rhoi wybodaeth bwysig i chi am y cyfnod cyrraedd a’r cyfnod croeso.