Cwestiynau Cyffredin am E-gyflwyno - Hyfforddiant

Noder fod y dudalen hon yn is-adran o'r ddogfen lawn Cwestiynau Cyffredin am E-gyflwyno. Mae’r llawlyfr cyfan hefyd ar gael i’w lawrlwytho: Cwestiynau Cyffredin am E-gyflwyno (PDF).

 

Hyfforddiant

Pa hyfforddiant sydd ar gael?

Bydd Tîm E-Ddysgu’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn trefnu sesiynau hyfforddi dros yr haf a bydd aelodau academaidd o’r tîm prosiect yn ymweld ag adrannau i drafod y system.