Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Gangen

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am Gangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae ei haelodau’n cydweithio’n agos â’r Coleg i ddatblygu a hyrwyddo’r ddarpariaeth Gymraeg yn Aberystwyth. Cewch wybodaeth yma am weithgareddau academaidd a chymdeithasol y Gangen, ynghyd â’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr wrth ddod yn aelodau o’r Coleg.