Y Porth

Llwyfan e-ddysgu cenedlaethol y Coleg yw’r Porth.  Astudir rhai modiwlau cyfrwng Cymraeg drwy’r Porth ac yn ogystal â hynny, mae modd i fyfyrwyr gael mynediad i adnoddau Cymraeg yn Llyfrgell y Coleg mewn ystod o feysydd academaidd i gefnogi eu hastudiaethau.  Lleolir yr Esboniadur, adnodd cyfeiriol agored, Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg, catalog disgrifiadol o destunau a gyfieithwyd i'r Gymraeg, ac adnodd Termau Addysg Uwch ar y Porth.

Ceir mynediad i fodiwlau ar y Porth drwy safle Blackboard Prifysgol Aberystwyth o dan 'Fy Modiwlau'.

Mae'r Llyfrgell yn cynnwys amrywiaeth o e-lyfrau, fideos, erthyglau, cerddoriaeth ddalen, archif S4C a llawer o adnoddau eraill.