Y Porth

Llwyfan e-ddysgu cenedlaethol y Coleg yw’r Porth.  Astudir sawl modiwl cyfrwng Cymraeg drwy’r Porth ac yn ogystal â hynny, mae modd i fyfyrwyr gael mynediad i adnoddau Cymraeg mewn ystod o feysydd academaidd i gefnogi eu hastudiaethau.

Dysgir rhai modiwlau ar y cyd gyda phrifysgolion eraill, a bydd modd i fyfyrwyr Aberystwyth ymuno â chymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n astudio’r un pwnc drwy’r Gymraeg mewn prifysgolion eraill.

Mae staff ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi chwarae rhan flaenllaw wrth ddatblygu modiwlau a deunyddiau ar Y Porth.  Ymysg y rhain mae’r canlynol:

Adnoddau Ystadegol Daearyddol

Paratoi Problemau a Datrysiadau yn y Gwyddorau Ffisegol

'Cymru, Ewrop a'r Byd' - Pecyn Athrawon Bagloriaeth Cymru

Gwefan ‘Yn y Ffrâm’

... a llawer mwy.