Beth yw'r manteision i fi?

Cynllun i dalu ymlaen llaw yw'r Cerdyn Aber sy'n cynnig gostyngiad o 10% pan fyddwch yn prynu bwyd a diod, ac fe gewch ymuno yn rhad ac am ddim. Cewch ddefnyddio'r cerdyn i brynu bwyd a diodydd. Bob tro y defnyddiwch y Cerdyn gallwch ofyn am dderbynneb yn dangos eich balans cyfredol, sy'n gallu eich helpu i gadw llygad ar eich sefyllfa ariannol.