Sut mae rhoi arian ar y Cerdyn?

Bydd eich ffi llety arlwyo yn cynnwys lwfans am brydau bwyd. Caiff y lwfans ei llwytho ar y Cerdyn mewn tair rhan – un ar ddechrau pob tymor.