Pryd y gallaf i ddefnyddio'r Cerdyn?

Cewch ddefnyddio'r cerdyn cyn gynted ag y byddwch yn ei gael. Gellir defnyddio’r cerdyn ymhob un o’n canolfannau arlwyo sydd ar agor o 8 y bore tan 7 yr hwyr.