Beth sy’n digwydd i’m harian sy’n weddill ar ddiwedd y tymor?

Os ydych wedi prynu rhagor o gredyd  trwy daliadau ychwanegol yn ystod y flwyddyn, bydd hwn yn aros ar eich cerdyn cyhyd ag y byddwch yn fyfyriwr, aelod o staff, neu aelod cyswllt o’r Brifysgol.