Beth sy'n digwydd ar ddiwedd y flwyddyn?

Bydd y lwfans gwreiddiol yn dod i ben ar ddiwrnod olaf eich trwydded llety. Nid oes modd talu'r arian hwn yn ôl i chi, felly dylech geisio defnyddio eich credyd erbyn diwedd y tymor olaf.