Beth sy'n digwydd os rhoddwyd taliadau ychwanegol ar y cerdyn?

Os ydych wedi rhoi taliadau ychwanegol yn ystod y flwyddyn, bydd yr arian yn aros ar eich Cerdyn i chi ei ddefnyddio yn y flwyddyn academaidd nesaf, neu yn ystod yr haf, cyhyd â'ch bod yn ei ddefnyddio yn y chwe mis nesaf.