Gwybodaeth am Gynnyrch Figan

Mae gan yr holl leoedd bwyd amrywiaeth eang o gynnyrch figan ar gael bob dydd. Yn amrywio o frecwast poeth, prydau wedi’u paratoi’n ffres, brechdanau, peis a phasteiod. Heb sôn am gacennau figan a the a choffi wedi’u paratoi gyda chynnyrch heb laeth

Gallwn eich sicrhau bod yr holl fesurau ar waith i atal unrhyw fath o groes-halogi.

Y neuadd fwyd

 • Ramen
 • Cawl
 • Bar salad wedi’i baratoi’n ffres
 • Brecwast poeth figan (Bacwn figan wedi’i goginio yn ôl yr archeb)
 • O leiaf un dewis figan 5 diwrnod yr wythnos wedi’i weini ar y cownter bwyd poeth.

Mae ein gwasanaeth bwyta mewn ar gael 7 diwrnod yr wythnos rhwng 14.00 – 19.00 Dydd Llun i Dydd Gwener, a 12.00-17.00 Dydd Sadwrn ac Dydd Sul.

 • Amrywiaeth o brydau ar gael ar ein bwydlen ‘adeiladu eich hun’
 • Pizzas
 • Detholiad o fwydydd wedi’u ffrio’n arddull y De a phrydau am bris rhesymol
 • Prydau ochr a sawsiau figan

Siop goffi’r neuadd fwyd

 • Diodydd poeth wedi’u paratoi gyda chynnyrch heb laeth
 • Smŵddis
 • Dewis o gacennau figan
 • Amrywiaeth o beis a phasteiod figan
 • Brechdanau a paninis
 • Melysion

Siop undeb y myfyrwyr

 • Detholiad o beis a phasteiod
 • Rholiau poeth figan
 • Detholiad o frechdanau
 • Bar salad ‘adeiladu eich hun’
 • Melysion
 • Diodydd

Undeb y myfyrwyr

 • Diodydd wedi’u paratoi gyda chynnyrch heb laeth
 • Byrgyr figan ar y fwydlen bwyd cyflym bob dydd
 • Pitsa figan, parseli a toddiadau poeth ar gael

Caffibach

 • Diodydd wedi’u paratoi gyda chynnyrch heb laeth
 • Detholiad o gacennau figan
 • Brechdanau a paninis
 • Melysion
 • Cawl (yn ddibynnol ar y fwydlen)

Siop yr hwb a Blas gogerddan

 • Diodydd wedi’u paratoi gyda chynnyrch heb laeth
 • Brechdanau
 • Melysion
 • Cynnyrch figan ar gael o’r Sgubor ac ar gyfer danfoniad cartref 

Prynwch Fwydydd yma

 

Mae croeso i chi ofyn i aelod o staff am unrhyw gymorth.