Partneriaeth Busnes Adnoddau Dynol

Defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Ffôn: (01970) 62 8556 (Est. 8556)
E-bost: hrbstaff@aber.ac.uk

CWRDD Â'R TÎM

LlunEnwRôl
Elizabeth Merriman, Rheolwr AD

Elizabeth Merriman

Rheolwr Adnoddau Dynol

Joy Arkley

Rheolwr Adnoddau Dynol

Martyn Saycell

Rheolwr Adnoddau Dynol

Dyrannwyd Partner Buses Adnoddau Dynol i bob adran o'r Brifysgol.

Cyfadrannau

Cyfadran Rheolwr Adnoddau Dynol

Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Elizabeth Merriman

Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisegol

Joy Arkley 

Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd 

Joy Arkley 

Adrannau

AdranRheolwr Adnoddau Dynol 

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 

Martyn Saycell 

Dysgu Addysgu a Phrofiad y Myfyriwr

Elizabeth Merriman 

Ymchwil Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesedd

Joy Arkley

Swyddfa'r Is-Ganghellor

Joy Arkley 

Cymraeg a Diwylliant Cymru, a Chysylltiadau Allanol

Martyn Saycell