Partneriaeth Busnes Adnoddau Dynol

Defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Ffôn: (01970) 62 8556 (Est. 8556)
E-bost: hrbstaff@aber.ac.uk

CWRDD Â'R TÎM

LlunEnwRôl
Elizabeth Merriman, Rheolwr AD

Elizabeth Merriman

Rheolwr Adnoddau Dynol

Joy Arkley

Rheolwr Adnoddau Dynol

Martyn Saycell

Rheolwr Adnoddau Dynol
Lucy Stonebridge Swyddog Adnoddau Dynol

Dyrannwyd Partner Buses Adnoddau Dynol i bob adran o'r Brifysgol.

Cyfadrannau

Cyfadran Rheolwr Adnoddau Dynol

Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Elizabeth Merriman

Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisegol

Joy Arkley 

Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd 

Joy Arkley 

Adrannau

AdranRheolwr Adnoddau Dynol 

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 

Martyn Saycell 

Dysgu Addysgu a Phrofiad y Myfyriwr

Elizabeth Merriman 

Ymchwil Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesedd

Joy Arkley

Swyddfa'r Is-Ganghellor

Joy Arkley 

Cymraeg a Diwylliant Cymru, a Chysylltiadau Allanol

Martyn Saycell