Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY30620
Teitl y Modiwl
PEDEIR KEINC Y MABINOGI
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50 yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith.

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 11 Hours.
Seminarau / Tiwtorialau 11 Hours. Seminarau.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester 2 Awr   Traethodau: 3,000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu darllen a deall un o destunau pwysicaf Cymraeg Canol yn yr iaith wreiddiol.

2. Byddwch yn gallu trafod y testunau hyn mewn cyd-destun canoloesol.

3. Byddwch yn gallu trafod y testunau pwysig hyn mewn cyd-destun llenyddol, e.e.
technegau naratif, cymeriadaeth, syniadaeth, adeiladwaith.

4. Byddwch yn gyfarwydd a^ nifer o agweddau ar hanes ysgolheictod ar y testunau hyn.

Disgrifiad cryno

Canolbwyntir ar agweddau llenyddol y Pedeir Keinc, eu harddull, eu hadeiladwaith, cymeriadaeth, technegau naratif, ayb. Hefyd trafodir syniadau'r prif ysgolheigion yn y maes hwn. Yn y dosbarthiadau testunol rhoddir sylw arbennig i stwythur un o'r ceinciau a gwneir cymhariaeth rhyngddi a'r ceinciau eraill.

Rhestr Ddarllen

Testun Ychwanegol Atodol
Bowen (2001) Y traddodiad rhyddiaith yn yr oesau canol Llyfryddiaeth DdetholA O H Jarman ' Pedair Cainc y Mabinogi' tt 83-142 Gwasg Gomer Chwilio Primo Bromwich (2001) Trioedd Ynys Prydein Llyfryddiaeth Ddethol edition 2r.e. Univ.Wales P. Chwilio Primo Davies, Sioned Crefft y Cyfarwydd Llyfryddiaeth Ddethol Univ.Wales P. Chwilio Primo Davies, Sioned Pedeir Keinc y Mabinogi Llyfryddiaeth Ddethol Gwasg Pantycelyn Chwilio Primo Ford (2001) Manawydan uab Llyr Llyfryddiaeth Ddethol Ford & Bailie Chwilio Primo Ford The Mabinogi and other medieval Welsh tales Llyfryddiaeth Ddetholtt.1-30 University of California Press Chwilio Primo Gruffydd Math vab Mathonwy Llyfryddiaeth Ddethol University of Wales Press Board Chwilio Primo Gruffydd Rhiannon Llyfryddiaeth Ddethol University of Wales Press Chwilio Primo Hughes Math uab mathonwy Llyfryddiaeth Ddethol Prifysgol Cymru Aberystwyth Chwilio Primo Mac Cana (2001) The Mabinogi Llyfryddiaeth Ddetholtt.21-59 edition 2r.e. Univ.Wales P. Chwilio Primo Valente Merched y Mabinogi Llyfryddiaeth Ddethol UMI Dissertation Informatin Service Chwilio Primo Williams Pedeir keinc y Mabinogi Llyfryddiaeth Ddethol Caerdydd : Gwasg Prifysgol Cymru Chwilio Primo Danw November (1996) Traethodydd Y Fenyw a'r Mabinogi http://voyager.aber.ac.uk/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=traethodydd&SL=None&Search_Code=JALL&CNT=20 Llyfryddiaeth Ddethol pages 233-250 Fiona Winward (1997) Cambrian medieval celtic studies Some Aspects of the women in the Four Branches http://voyager.aber.ac.uk/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=cambrian+medieval+celtic+studies&SL=None&Search_Code=JALL&CNT=20 Llyfryddiaeth Ddethol edition 34 77-106 Aberystwyth : CMCS at the Department of Welsh, Uni J K Bollard (1975) The transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion The Structure of the Four Branches http://voyager.aber.ac.uk/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=transactions+of+the+honourable&SL=None&Search_Code=JALL&CNT=20 Llyfryddiaeth Ddethol pages 250-276 London : Cymmrodorion Society Roberta Valente (1988) Bulletin of the Board of Celtic Studies Gwydion and Aranrhod: crossing the borders of gender in Math http://voyager.aber.ac.uk/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=bulletin+of+the+board+of+celtic+studies&SL=None&Search_Code=JALL&CNT=20 Llyfryddiaeth Ddethol pages 38231 Cardiff : University of Wales Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6