Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GC20720
Teitl y Modiwl
CYFLWYNIAD I WYDDELEG MODERN A'I LLENYDDIAETH II
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 33 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Arholiad Semester 20%
Asesiad Semester 10%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu defnyddio'r enw yn y cyflwr genidol.

2. Byddwch yn gallu defnyddio ffurfiau personol ar yr arddodiaid.

3. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf "bod" yn yr Wyddeleg yn yr amser presennol arferiadol, yr amser gorffennol arferiadol, a'r modd amodol.

4. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf reolaidd a'r ferf afreolaidd yn yr amser presennol arferiadol, yr amser dyfodol, a'r modd amodol.

5. Byddwch yn gallu defnyddio graddau cymhariaeth yr ansoddair.

6. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs fwy estynedig yn yr Wyddeleg gan ddefnyddio'r pwyntiau gramadegol a chystrawennol uchod.

7. Byddwch yn gwybod am rai o lenorion pwysig yr Wyddeleg yn ystod yr ugeinfed ganrif.

Disgrifiad cryno

Parhau i ddysgu sylfaen gramadeg a chystrawen Gwyddeleg, gyda phwyslais ar ynganiad a morffoleg iaith lafar Conamara.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5