Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
CY33920
Teitl y Modiwl
LLENYDDIAETH GLASUROL A PHOBLOGAIDD, 1740-1800
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 awr
Seminarau / Tiwtorialau Seminarau. Gall rhai dosbarthiadau fod ar ffurf seminar/dosbarth testunol, gan ddibynnu ar y niferoedd.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Traethawd 3000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gyfarwydd a^ rhai o'r prif ddatblygiadau ym maes llenyddiaeth Gymraeg y ddeunawfed ganrif.

2. Byddwch yn gallu trafod enghreifftiau o lenyddiaeth werinol yn ogystal a^ llenyddiaeth fwy dysgedig y cyfnod yn ddadansoddol a beirniadol.

3. Byddwch yn gallu gosod y testunau llenyddol yn eu cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol.

4. Byddwch yn gallu cymharu awduron a^'i gilydd ac adnabod y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhyngddynt.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o lenyddiaeth a diwylliant Cymru rhwng 1740 a 1800. Caolbwyntir ar y gwrthdaro a ddatblygodd yn ystod y cyfnod hwn rhwng y traddodiad gwerinol poblogaidd a'r glasuraeth newydd.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6