Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
FG25520
Teitl y Modiwl
FFISEG ARBROFOL
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Cyd-Ofynion
Rhagofynion
Modiwlau craidd Rhan 1 Ffiseg
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol 96 awr labordy (22 dosbarth labordy o 4 awr yr un)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Gwaith Cwrs: Adroddiad Ffurfiol. Dyddiad cyflwyno: Wythnos 11  50%
Asesiad Semester Aseiniad Fortran  10%
Asesiad Semester Cyflwyniad Llafar  20%
Asesiad Semester Gwaith Cwrs: Dyddiadur Labordy  20%
Arholiad Ailsefyll 3 Awr   Fel a bennirgan Fwrdd Arholi'r Adran  100%

Canlyniadau Dysgu

Cynllunio a chynnal arbrawf gyda cyn lleied o fewnbwn a phosibl gan y staff addysgu, gan ddefnyddio'r sgiliau a ddatblygwyd yn y modiwlau blaenorol.

Disgrifiad cryno

Rhoir problem ymarferol i'r myfyrwyr ac mae disgwyl iddynt geisio datrys y broblem mewn grwpiau bychain drwy gynllunio a chynnal arbrofion addas eu hunain.

Cynnwys

Mae gofyn i'r myfyrwyr ymgymryd arbrofion ymarferol.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Drwy adroddiad project, dyddiaduron labordy a chyflwyniad llafar
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ddim yn berthnasol
Datrys Problemau Datrys problemau yw hanfod y modiwl yma
Gwaith Tim Gweithia'r myfyrwyr mewn grwpiau. Disgwylir iddynt gadw cofnodion cyfarfodydd grwp
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ddim yn berthnasol
Rhifedd Yn anhepgor i gwrs Ffiseg
Sgiliau pwnc penodol Sgiliau labordy ymarferol. Trafod a chyflwyno'r gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg.
Sgiliau ymchwil Disgwylir i'r myfyrwyr ymchwilio o faes eu project
Technoleg Gwybodaeth Defnyddir TG yn gyson drwy'r modiwl, ar gyfer ymchwilio, y gwaith project ymarferol, ysgrifennu adroddiad ffurfiol ayb

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5