Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
MR10110
Teitl y Modiwl
MENTER A BUSNES 1:CYFLWYNIAD I FUSNES A MENTER
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Semester Portread o berson mewn busnes - 2000 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl yma dylai myfyrwyr allu:

* Dangos dealltwriaeth o'r elfennau damcaniaethol ac ymarferol o fenter,

* Dadansoddi gwybodaeth cefndirol am yr economi yng Nghymru,

* Dangos wybodaeth o gyfrifiadureg a rheolaeth gwybodaeth mewn busnes,

* Paratoi portread o berson mewn busnes.

Disgrifiad cryno

Pwrpas y cwrs yw magu dealltwriaeth o'r elfennau damcaniaethol ac ymarferol a geir ym myd busnes trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir amryw o feysydd megis Cyflwyniad i Fenter, Yr Economi Gymreig, a Gwybodaeth a Chyfrifiadureg. Yn ystod y semester mi fydd y myfyrwyr yn paratoi prosiect ar berson mwen busnes.

Rhestr Ddarllen


Dennis Thomas (1994) Yr Economi Gymreig, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Chwilio Primo Hywel Evans (1994) Menter, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Chwilio Primo Hywel Roberts (1994) Technoleg Gwybodaeth a Menter a Busnes, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Chwilio Primo Menter a Busnes (1990) Eu Busnes yw Metro, Y Lolfa Chwilio Primo Mi fydd y myfyrwyr ar y modiwl yn cael y llyfrau yma am ddim:

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4