Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
MRM8120
Teitl y Modiwl
MARCHNATA AC YMCHWIL MARCHNAD/MARKETING AND MARKET RESEARCH
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 2 hours per week
Seminarau / Tiwtorialau 1 hour per week
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Semester 1 x group and 1 x individual 2,500 words  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

The aim of this module is to introduce marketing topics such as marketing management and marketing strategies within the context of the small business.

The objectives of the module include the following:

  • understand the concepts, processes and skills required to market goods and services in a small business
  • understand the key requirements of a marketing plan and its implementation.


Prif Amcan

Bwriad y modiwl yma ydi cyflwyno y myfyrwyr i reolaeth mewn sector sydd yn ehangu yn sydyn yng Nghymru. Gyda dyfodiad yr oes digidol, mae amgylchedd busnes yn debygol o ddod yn fwy a mwy cystadleuol dros y blynyddoedd nesaf ac felly mae rheolaeth effeithiol a gwybodaeth gadarn o'r diwydiant yn hanfodol.

Canlyniadau Dysgu

Ar ddiwedd y modiwl hwn dylid myfyrwyr allu

1. deall yr amrywiaeth, ymadwaith a gweithrediad y cyfryngau
2. deall elfennau ymarferol o weithrediad cyfryngau yn cynnwys y broses ymchwilio a chomisiynu

Dull Dysgu

Darlith ddwbl ar Ddydd Iau o 3.10 ? 5.00 o'r gloch yn ystafell F.8, Adeilad Cledwyn.

Dull Asesu

1 x aseiniad unigol (40%) ? 3500 o eiriau
1 x arholiad 2 awr (60%)

Strwythur ac Amseru

Darlith Testun
Darlith 1 Darlledu o Reith i Birt: Arolwg
Darlith 2 Reith vs Populism
Darlith 3 Darlledu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol I
Darlith 4 Darlledu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol II
Darlith 5 Cyllid a Theledu
Darlith 6 Gwleidyddiaeth a Theledu
Darlith 7 Darlledu a Materion Cenedl
Darlith 8 Y Broses Comisiynu a'r Cynhyrchwr Annibynnol
Darlith 9 Yr Oes Digidol
Darlith 10 Tiwtorial Traethawd(Penderfynu ar deitl)

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7