Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD37300
Teitl y Modiwl
Dysgu i Addysgu 1
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Aseiniad Prif Bwnc (4000 gair)  70%
Asesiad Semester Aseiniad Prif Bwnc (4000 gair)  Yn yr aseiniad hwn bydd angen i chi drafod yn feirniadol sut mae dysgwyr yn dysgu yn eu pwnc.  70%
Asesiad Semester Aseiniad Ail Bwnc (1000 gair)  20%
Asesiad Semester Aseiniad Ail Bwnc (1000 gair)  Yn yr aseiniad hwn bydd angen i chi nodi dau o faterion pwysig yn ymwneud ag addysgu neu bolisi yn ail bwnc.  20%
Asesiad Semester 3 Enghraifft o’r Detholiad Ymarfer Dysgu (600 gair)  10%
Asesiad Semester 3 Enghraifft o’r Detholiad Ymarfer Dysgu (600 gair)  Rhan A. Dylech ddewis 3 o’r agweddau restrir isod a chyflwyno enghraifft o gynllun a gwerthusiad gwers ar gyfer pob un. Dylai’r enghreifftiau ddangos eich bod wedi cynnwys yr agwedd wrth ddysgu’ch pwnc a dylai’r gwerthusiad ar gyfer pob gwers gyfeirio’n benodol at yr agwedd honno. Rhan B Ar gyfer pob cynllun gwers nodwch yn glir pa un o’r agweddau canlynol y mae’n ymdrin â hwy ac eglurwch mewn paragraff o oddeutu 200 gair sut rydych wedi ymgorffori’r agwedd yn eich gwers. Rhaid dewis agweddau newydd.   10%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Prif Bwnc (4000 gair)  70%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Prif Bwnc (4000 gair)  Teitl newydd i'w osod.  70%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Ail Bwnc (1000 gair)  Yn yr aseiniad hwn bydd angen i chi nodi dau o faterion pwysig yn ymwneud ag addysgu neu bolisi yn ail bwnc. Pynciau newydd.  20%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Ail Bwnc (1000 gair)  20%
Asesiad Ailsefyll 3 Enghraifft o’r Detholiad Ymarfer Dysgu (600 gair)  10%
Asesiad Ailsefyll 3 Enghraifft o’r Detholiad Ymarfer Dysgu (600 gair)  Rhan A. Dylech ddewis 3 o’r agweddau restrir isod a chyflwyno enghraifft o gynllun a gwerthusiad gwers ar gyfer pob un. Dylai’r enghreifftiau ddangos eich bod wedi cynnwys yr agwedd wrth ddysgu’ch pwnc a dylai’r gwerthusiad ar gyfer pob gwers gyfeirio’n benodol at yr agwedd honno. Agweddau newydd. Rhan B Ar gyfer pob cynllun gwers nodwch yn glir pa un o’r agweddau canlynol y mae’n ymdrin â hwy ac eglurwch mewn paragraff o oddeutu 200 gair sut rydych wedi ymgorffori’r agwedd yn eich gwers.   10%

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6