Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA31920
Teitl y Modiwl
Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd Darlithiau 16 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau Seminarau/ tiwtorialau 8 x 1 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Supplementary Examination - 2hr closed exam  60%
Arholiad Semester 2 Awr   Semester Examination - 2hr closed exam  60%
Asesiad Ailsefyll Supplementary Assessment - 1 x 2,500-3,000 word essay  40%
Asesiad Semester Semester Assessment - 1 x 2,500-3,000 word essay  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

dangos eu bod wedi datblygu dealltwriaeth gref o effaith y Rhyfel Mawr ar gymdeithas a diwylliant yng Nghymru

dangos dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’r newidiadau a fu mewn dehongliad y Cymry o’r Rhyfel

deall y cysylltiad rhwng datblygiadau cymdeithasol yn y degawdau wedi’r Rhyfel, a’r newidiadau yn sut oedd y Cymry yn deall digwyddiadau 1914-18

asesu dogfennau hanesyddol gwahanol a’u defnyddio mewn modd gwrthrychol a beirniadol er mwyn asesu pa agweddau o ymateb y Cymry i’r Rhyfel a gafodd yr effeithiau mwyaf dwys

datblygu ac ymestyn eu sgiliau dadansoddol a beirniadol trwy ddefnyddio cyfryngau diwylliannol gwahanol: barddoniaeth, hunangofiannau, rhaglenni ffeithiol, delweddau gweledol a thystiolaeth gan lygad-dystion

casglu gwybodaeth o ffynonellau amrywiol, a lleoli ac ystyried y wybodaeth honno o fewn cyd-destun gwleidyddol, hanesyddol a chymdeithasol

Cynnwys

(Wythnos 1) Cyflwyniad
Darlith 1 - Adrodd hanes y Rhyfel: Sut mae’r ddealltwriaeth o’r Rhyfel Mawr wedi newid dros y degawdau
Seminar 1 - Trafodaeth o sut mae’r myfyrwyr yn edrych ar y Rhyfel, a’r delweddau sydd yn gyfarwydd i’r Cymry; gwylio rhaglen Y Rhwyg (1988), a gyflwynwyd gan Dr John Davies
(Wythnos 2) 1880-1914
Darlith 2 - Sôn am ryfel; poeni am ryfel; paratoi at ryfel; ysu am ryfel?
Darlith 3 - Gorffennaf i Awst 1914
(Wythnos 3) Gwleidyddiaeth: Lloyd George, y Rhyddfrydwyr a’r Sosialwyr
Darlith 4 - Cymeriad Lloyd George; Cyfraniad Lloyd George; Chwedl Lloyd George; Atgofion Lloyd George
Darlith 5 - Sosialwyr a’r Rhyfel
(Wythnos 4) Her i’r hen syniadau am wareiddiad
Darlith 6 - Gwrthwynebwyr Cydwybodol
Darlith 7 - Merched: newid byd - Merched yn y ffatrioedd arfau
Seminar 2 - Ymladd a gwrthod ymladd: Sosialwyr a’r Rhyfel / Gwrthwynebwyr Cydwybodol
(Wythnos 5) Ennill y Rhyfel; colli’r heddwch
Darlith 8 – Buddugoliaeth Lloyd George? Cytundeb Versailles
Darlith 9 – Dirwasgiad a Dadrithiad: y 1920au; Gwersi 1914 a’r ymgais i gymodi â Hitler: y 1930au
(Wythnos 6) Yn sgil y Dadrithio
Darlith 10 – Ymateb llenyddol: chwedl Hedd Wyn; All Quiet on the Western Front
Darlith 11 – Trafod y Rhyfel Mawr yn ystod yr Ail Ryfel Byd
Seminar 3 - David Davies a’r mudiad heddwch; Dyhuddiaeth a gwrthwynebiad i’r Ail Ryfel Byd
(Wythnos 7) Y Llewod a’r Asynnod
Darlith 12: Trafodaeth y 1960au: ‘Lions led by Donkeys’; pwysleisio ffolineb a gwastraff y rhyfel
Seminar 4 - Cyfres The Great War (1964) (i)
Seminar 5 - Cyfres The Great War (1964) (ii)
(Wythnos 8) Conundrum ‘y ddau Ffrynt Gorllewinol’
Darlith 13: Y gwahaniaeth rhwng maes y gad a fodolodd yn Ffrainc a Fflandrys rhwng 1914 a 1918 a’r un dychmygol sy’n gread y cenedlaethau a edrychai nôl mewn syndod a braw
Seminar 6 – Cofio brwydr Mametz; rhaglen Mametz (1987)
(Wythnos 9) Atgofion hen wŷr
Darlith 14 - Trafferthion gydag atgofion cyn-filwyr, er gwaethaf eu hatyniad amlwg
Darlith 15 – atgofion Griffith Williams, Bob Owen ac Ithel Davies
(Wythnos 10) Hanes Diwylliannol y Rhyfel
Darlith 16 - Cyd-destun diwylliannol y Rhyfel Mawr
Seminar 7 – Portreadu’r Rhyfel Mawr yn y Gymraeg heddiw: Lleisiau’r Rhyfel Mawr (2008)
Seminar 8 - Sesiwn ar gyfer cyflwyniadau’r myfyrwyr

Disgrifiad cryno

Bydd 'Y Rhyfel Mawr trwy lygaid y Cymry' yn cynnig arolwg eang o ddylanwad y Rhyfel Mawr ar bobl Cymru, ac ar ddiwylliant Cymreig a Chymraeg. Ni fydd yr astudiaeth yn cyfyngu ei hunan i ddigwyddiadau 1914-18, ond yn hytrach bydd yn trafod y cyfnod o 1880 i'r presennol. Byddwn yn cychwyn trwy edrych ar sut oedd y Cymry yn gweld eu safle yn y byd yn y degawdau cyn y Rhyfel, ac yn ystyried effaith yr ymladd ar feddylfryd y Cymry ar y pryd, ac yn y degawdau ers y cadoediad. Wrth astudio sut mae'r Rhyfel wedi cael ei bortreadu a'i gofio yn y Gymraeg byddwn yn dadansoddi sut mae’r newidiadau yn y coffáu yn adlewyrchu’r sefyllfa gyfredol yng Nghymru.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau Disgwylir i fyfyrwyr fedru trin a thrafod problemau hanesyddol ac ymgymryd ag ymchwil briodol wrth baratoi ar gyfer seminarau a gwaith ysgrifenedig
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Defnyddio amryw o gyfryngau gwahanol er mwyn ffurfio barn feirniadol.
Technoleg Gwybodaeth

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6