Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD12710
Teitl y Modiwl
Sgiliau Astudio
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol A COMPULSORY MODULE DEVELOPMENT WORKSHOP One session of 7 hours to be held over reading week (in same session as ED12710)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Portffolio - Rhan 1  Portffolio 2000 o eiriau yn cynnwys asesiadau o agweddau amrywiol o sgiliau astudio trafodir yn y darlithoedd ar seminarau. Mi fydd hwn yn cael ei gyflwyno mewn 2 ran: Rhan 1 (cynllunio traethodau, cyfeirnodi, aralleirio a llen-ladrata, datblygu sgiliau ymchwilio)   35%
Asesiad Semester Portffolio- Rhan 2  Portffolio 2000 o eiriau yn cynnwys asesiadau o agweddau amrywiol o sgiliau astudio trafodir yn y darlithoedd ar seminarau. Mi fydd hwn yn cael ei gyflwyno mewn 2 ran: Rhan 2 (darllen yn gritigol, gwerthuso ffynonellau, adlewyrchu ar y dysgu)  50%
Arholiad Semester 6 Awr   Cyflwyniad llafar  Cyflwyniad llafarar ddysgu personol (5 munud)  15%
Asesiad Ailsefyll Portffolio Atodol - Rhan 1  Os methir y portffolio mi fydd rhaid i fyfyrwyr ail gyflwyno'r rhannau a fethwyd gan wneud cywiriadau drwy'r portffolio Rhan 1   35%
Asesiad Ailsefyll Portffolio Atodol - Rhan 2  Os methir y portffolio mi fydd rhaid i fyfyrwyr ail gyflwyno?r rhannau a fethwyd gan wneud cywiriadau drwy?r portffolio Rhan 2 (bydd rhaid i?r rheini sy?n methu rhan 2 gyflwyno darn newydd ysgrifenedig sy?n adlewyrchu ar y datblygiad o sgiliau a wnaethpwyd drwy ddilyn y modiwl Sgiliau Astudio dros y semestr)   50%
Arholiad Ailsefyll Cyflwyniad Atodol  Cyflwyniad llafar ar ddysgu personol (5 munud). (cyflwyniad newydd)  15%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Adnabod ffyrdd o wella dysgu personol

Datblygu a gwerthuso'r gritigol y sgiliau astudio sydd yn angenrheidiol ar gyfer astudio ar lefel addysg bellach.

Rhoi cyflwyniad llafar byr

Arddangos ymdriniaeth gritigol o ffynonellau perthnasol

Disgrifiad cryno

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno ystod o sgiliau, o lunio traethodau i reoli amser, o ddod o hyd i'r wybodaeth gywir i gyfrannu at drafodaeth mewn dosbarth. Trwy ddysgu technegau a dulliau priodol, bydd hi'r haws dilyn modiwlau eraill yn hyderus.

Cynnwys

Bydd darlithoedd yn seiliedig ar y canlynol:
1.Myfyrio ar eich dysgu eich hun + Rheoli Amser
2.Cyfeirnodi, llyfryddiaeth a llen-ladrad
3. Ysgrifennu academaidd + Trawsieithu
4. Defnyddio'r we ar gyfer gwybodaeth
5. Cymryd nodiadau yn effeithiol
6. Sgiliau darllen ar gyfer gwaith academaidd
7.Meddwl yn Gritigol 1
8.Meddwl yn Gritigol 2
9.Paratoi a thraddodi cyflwyniadau llafar
10.Paratoi ar gyfer arholiadau

Bydd seminarau yn seiliedig ar y canlynol:
1.Cyfeirnodi
2.Ysgrifennu academaidd ac aralleirio/trawsieithu
3.Defnyddio'r we i chwilio am ffynonellau
4.Meddwl yn Gritigol
5.Cyflwyniadau Llafar

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4