Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD20320
Teitl y Modiwl
Dulliau Ymchwil
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol A COMPULSORY MODULE DEVELOPMENT WORKSHOP- DISSERTATION INDUCTION One session of 7 hours to be held over reading week (in same session as ED20320)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Aseiniad 1  1 traethawd 2500 gair  50%
Asesiad Semester Aseiniad 2  1 cynnig traethawd estynedig  50%
Asesiad Ailsefyll Aseinaid Atodol 1  1 traethawd 2500 gair (Gosodir teitlau aseiniad newydd)  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Atodol 2  1 cynnig traethawd estynedig  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Gwerthuso'r feirniadol wahanol fathau o gynllunio ymchwil.

Trafod yn feirniadol y gwahaniaethau rhwng cynlluniau ymchwil ansoddol a meintiol.

Archwilio'r feirniadol y llenyddiaeth berthnasol yn eu dewis faes ymchwil.

Arddangos ymgysylltu beirniadol a ffynonellau perthnasol.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn cynnig cyflwyniad i ystod o ddulliau ymchwil sy'r gyffredin mewn ymchwil addysgol. Bydd hefyd yn anelu at ddatblygu ymwybyddiaeth y myfyrwyr o'r pynciau sy'r gysylltiedig a gwahanol ddewisiadau methodolegol ac yn arwain y myfyrwyr wrth gynllunio prosiect ymchwil ar raddfa fechan.

Cynnwys

Bydd darlithoedd a seminarau yn seiliedig ar y canlynol:
Darlith a seminar 1: Mathau o ymchwil
Darlith a seminar 2: Dulliau ymchwil ansoddol
Darlith a seminar 3: Dulliau ymchwil meintiol
Darlith a seminar 4: Cynllunio methodoleg a dadansoddi data
Darlith a seminar 5: Moeseg ymchwil
Darlith a seminar 6: Darllen yn feirniadol a llunio cwestiynau/damcaniaethau ymchwil
Darlith a seminar 7: Strwythuro arolwg o'r llenyddiaeth
Darlith a seminar 8: Llunio cynnig ar gyfer traethawd estynedig
Darlith a seminar 9: Sesiynau cyfarwyddyd unigol ar gynigion traethawd estynedig
Darlith a seminar 10: Sesiynau cyfarwyddyd unigol ar gynigion traethawd estynedig

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5