Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
AD30320
Teitl y Modiwl
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Aseiniad 1  1 traethawd 3000 gair  50%
Asesiad Semester Aseiniad 2  1 traethawd 3000 gair  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad atodol 1  1 traethawd 3000 gair - Gosodir teitlau aseiniad newydd.  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad atodol 2  1 traethawd 3000 gair - Gosodir teitlau aseiniad newydd.  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth effeithiol o ddatblygiad mathemategol cynnar plant ifainc.

Adolygu a thrafod yn feirniadol y cysyniadau, y dadleuon a'r egwyddorion ynghylch datblygiad mathemategol.

Archwilio'r feirniadol y ffyrdd y mae plant ifainc yn dysgu mathemateg.

Gwerthuso'r feirniadol effeithiau rhieni, athrawon a pholisiau'r llywodraeth ar ddatblygiad mathemategol cynnar.

Arddangos ymgysylltu beirniadol a'r ffynonellau perthnasol.

Disgrifiad cryno

Cynlluniwyd y modiwl hwn er mwyn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o ddatblygiad mathemategol plant ifainc a'r fframwaith damcaniaethol a'r goblygiadau ymarferol ar gyfer addysg fathemategol plant ifainc.

Cynnwys

Bydd darlithoedd a seminarau yn seiliedig ar y canlynol:
Darlith a seminar 1: Addysg mathemateg ? gorolwg hanesyddol
Darlith a seminar 2: Y ffordd y mae plant yn dysgu mathemateg
Darlith a seminar 3: Dysgu mathemateg
Darlith a seminar 4: Rol oedolion mewn perthynas a datblygiad mathemategol
Darlith a seminar 5: Nodau Dysgu Cynnar ar gyfer datblygiad mathemategol
Darlith a seminar 6: Mathemateg yn y Cwricwlwm Cenedlaethol
Darlith a seminar 7: Effaith y teulu a gwerthoedd a chredoau eraill ar ddatblygiad mathemategol
Darlith a seminar 8: Iaith a mathemateg
Darlith a seminar 9: Rhywedd a mathemateg
Darlith a seminar 10: Yr Awr Rifedd

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6